Yhteispelissä kehitetään koulujen tunne- ja vuorovaikutusos

Mitä Yhteispeli on?

Yhteispeli tarjoaa ala- ja yhtenäiskoulujen opetushenkilökunnalle käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen. Yhteispelin tavoitteena on vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia ja lasten mielenterveyttä.

Yhteispelissä on muokattu suomalaisilla kouluilla olemassa olevia käytäntöjä enemmän lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukeviksi, samalla kunnioittaen koulujen omaa työtä ja opetussuunnitelmaa. Käytännössä Yhteispeli tarkoittaa kouluilla sitä, että luokkatyöskentely ja työyhteisön toiminta saavat uusia muotoja mm. uusien harjoitusten ja työskentelytapojen pohjalta sekä yhdessä tekemisen ja oppimisen kautta. Yhteispeli on kehitetty kehityspsykologiseen, kasvatustieteelliseen ja lastenpsykiatriseen tietoon perustuen sekä yhteistyössä suomalaisten koulujen, lasten ja vanhempien kanssa.

Yhteispelissä koulutetaan koulujen opetushenkilökunnalle seuraavanlaisia toimintatapoja: Luokan toimintatavat – opettajien työ luokassa oppilaiden kanssa
-> luokkapiiri, teen itse, teemme yhdessä.
Työyhteisön toimintatavat – opetushenkilökunnan keskinäinen työskentely
-> työyhteisökokous, huoltamo, pikkukurssit.
Kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat – toiminta vanhempien kanssa
-> tutustumistapaaminen, tiedottamisen toimintatavat, vanhempainilta
Koulun kehittäminen – rehtoreille tukea muutoksen johtamiseen
-> YT-ajan suunnittelu, koulun kehittäminen.

Sitoutuminen

Koulun ilmoittautuessa mukaan Yhteispeliin, opetushenkilöstö sitoutuu vuoden mittaiseen oppimisprosessiin, jonka aikana opetushenkilökuntaa koulutetaan alueellisissa koulutuksissa sekä kouluvierailupäivissä kullakin koululla. Koko koulun lähestymistavan mukaisesti toivotaan kouluilta seuraavaa ennen koulutuksien alkamista:

  • koulun opetushenkilökunta käy keskustelun Yhteispeliin mukaan lähtemisestä ja tekee tästä päätöksen
  • rehtori/apulaisrehtori lähtee mukaan alueellisiin koulutuksiin (2kpl, a´ 6h), joissa rehtori saa etukäteen tietoa opettajille ja työyhteisölle koulutettavista sisällöistä. Rehtori järjestää koulun YS –ajalle kolme 1,5 h mittaista koulutusaikaa  2019 aikana
  • 2-4 opettajaa koulusta lupautuu mukaan alueellisiin koulutuksiin (3 kpl, a´ 6h), jotka järjestetään vuoden 2018-2019 aikana.

Näiden diojen avulla rehtori voisi kertoa työyhteisölle mistä Yhteispelissä on kyse ja tehdä yhdessä päätös mukaan lähtemisestä.“Olen käynyt koko yhteispeli-hankkeen prosessin läpi rehtorin näkökulmasta. Tässä vähän palautetta tästä kokonaisuudesta.Rehtorikoulutukset: Erinomainen ja selkeä rakenne päivissä. Yhteispeli- kirjassa kaikki tarpeellinen käyttövalmiina materiaalina! Prosessin aikana on keskitytty ottamaan hommaa haltuun pala kerrallaan. Tämä on helpottanut sitä ja antanut prosessille aikaa. Huikeaa kun on materiaalia joka on testattu ja hyväksi havaittu. Nämä tämän hankkeen eri tasot ihastuttavat erityisesti: oppilas-oppilas, henkilökunta-henkilökunta, koulu-vanhemmat. Loistavaa! Yhteispeliä koko koululle. 
Yhteispeli opettaja: Hyvä kun on saaneet opettajat perehtyä aiheeseen omissa koulutuksissa ja sitä kautta saadulla varmuudella jakaneet ideoita koulun tasolla. Oppilaat hyötyneet!
Oppilaat: Yksinkertainen on kaunista! Vuorovaikutustaidot ovat vahvistuneet!
Voin suositella.”

YHTEISPELI KÄSIKIRJA
Täältä löydät Yhteispelin käsikirja sähköisenä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1
Yhteispeli koulussa – opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen
Mikäli haluatte ostaa käsikirjan on se tilattavissa THLn verkkokaupasta osoitteessa http://kauppakv.fi/sis/THL/tuote/9789523025851
Käsikirja on nähtävillä koulutuksissa.

Yhteispeli-logo