Yhteispelistä tietoa oppilaiden vanhemmille

Mikä Yhteispeli on?

 • Tutkimukseen perustuvia johdonmukaisia, konkreettisia ja käytännönläheisiä työtapoja luokanopettajille ja rehtoreille koulun tavoitteellisen kehittämisen tueksi ala- ja yhtenäiskoulujen arkeen.
 • Tavoitteena on lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistaminen sekä koulutyötä kuormittavien ongelmien ennaltaehkäisy.
 • Yhteispeliä ovat olleet kehittämässä opettajat, rehtorit, oppilaat ja vanhemmat noin yhdeksän vuoden ajan.
 • Yhteispelin kehittämis- ja tutkimustoiminnan on rahoittanut OKM (Opetus- ja kulttuuriministeriö). THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja Ylöjärven kaupunki toimivat yhteistyökumppaneina. Tällä hetkellä Yhteispelikoulutuksia järjestää Niilo Mäki Instituutti OPH:n (Opetushallitus) rahoituksella.
 • Vuoden kestävään koulutusprosessiin osallistuu koulun rehtori / apulaisrehtori, muutama asiasta kiinnostunut opettaja sekä koulun opetushenkilöstö.

Millaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja Yhteispelillä vahvistetaan?

 • Vuorovaikutustaidot
  • kuuntelu, kertominen, vuorottelu, neuvottelu, avun pyytäminen
 • Vastuun ja ongelmanratkaisun taidot
  • toisen kunnioittaminen, yhteisten sääntöjen noudattaminen, ongelman tunnistaminen ja ratkaisu, taito asettaa realistisia tavoitteita
 • Tunnetaidot
  • omien ja muiden tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja säätely
   (Lindblom, Kampman, Ojala, Solantaus 2015)

Mitä vaikutuksia taitojen tukemisella haetaan koulun arjessa?

 • luokkailmapiirin paraneminen
 • akateemisen oppimisen paraneminen
 • taitavampi ristiriitojen ratkaiseminen
 • enemmän kaverisuhteita
 • parempi itsetunto
 • häiriökäyttäytymisen väheneminen
 • koti-kouluyhteistyön parempi sujuminen
 • opettajien työstressin väheneminen
 • koulun kehittämisen paraneminen

=> tavoitellaan parempia tunne- ja vuorovaikutustaitoja läpi koko elämän

Diat Yhteispeli vanhemmat löytyvät täältä