Yhteisopettajuuden kehittäminen

Kattavaa tukea tarjoava koulu edellyttää vankkoja ja toimivia tuen rakenteita sekä ajan hermolla olevia aikuisia, joilla on uusin tieto ja osaaminen tukea kaikkia oppilaita koulun tasolla. Koulun rakenteisiin ja toimintakulttuuriin juurrutettuna yhteisopettajuus on toimiva keino järjestää oppimisen tukea sen kaikilla tasoilla sekä lisätä opettajien ammatillista kehittymistä ja työssä jaksamista. Parhaimmillaan inkluusiota tukeva yhteisopettajuus perustuu viimeisimpään tutkimukseen, aktiiviseen tiedonkeruuseen ja hyvien käytänteiden soveltamiseen. Yhteisopettajuus tulisi myös ymmärtää koulun arvoihin pohjautuvana toimintana, ei vain opetuksen teknisenä toteutustapana.

Lataa esite tästä

Alla on esitelty koulutuksia yhteisopettajuuden kehittämiseen. Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi.

Tutustu myös julkaisuumme Kummi 16. Tavoitteena yhteisopettajuus – Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen

Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa (yksipäiväinen koulutus)

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, rehtorit sekä aineenopettajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT 
Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen, sen työtapoihin, suunnitteluun sekä yhteisopettajuutta koskevaan tutkimustietoon. Yhteisopettajuuden kautta toteutettu joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleen järjestely auttavat toteuttamaan tehostettua ja erityistä tukea yleisopetuksen luokissa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten yhteisopettajuuden toteuttamista voidaan tukea koko koulun tasolla. Tutkimustiedon ohella koulutuksessa hyödynnetään käytännön kokemuksia useista eri puolilla Suomea toteutettavista yhteisopetusmalleista sekä peruskoulun ala- että yläluokilta. Koulutuksessa on varattu aikaa myös oman yhteisopetuskokeilun suunnitteluun tai jo käynnissä olevan yhteisopettajuusmallin arviointiin ja kehittämiseen.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Juha Kontinen, KM, erityisopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Iines Palmu, KT, eo, opo, tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Yhteisopettajuus ja oppimisen tuki (kaksipäiväinen koulutus)

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, rehtorit sekä aineenopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT 
Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen, sen työtapoihin, suunnitteluun sekä yhteisopettajuutta koskevaan tutkimustietoon. Yhteisopettajuuden kautta toteutettu joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleenjärjestely auttavat toteuttamaan tehostettua ja erityistä tukea yleisopetuksen luokissa. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan opetuksen stukturointiin, eriyttämiseen sekä oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen yhteisopetuksen näkökulmasta.

Koulutuksessa on varattu aikaa myös oman yhteisopettajuuden kehittämiseen sekä yhteisopetuskokeilun suunnitteluun tai jo käynnissä olevan yhteisopettajuusmallin kehittämiseen. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä oman yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja esimerkkejä erilaisista perusopetuksen yhteisopetusmalleista sekä erilaisia työskentelytapoja. Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä ennakkotehtävästä.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Juha Kontinen, KM, erityisopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Iines Palmu, KT, eo, opo, tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Yhteisopettajuuden keinoin erityistä ja tehostettua tukea yleisopetuksen luokassa (kaksipäiväinen koulutus)

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, rehtorit sekä aineenopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT  
Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen ja joustaviin ryhmittelyihin sekä erilaisiin eriyttämisen ja strukturoinnin menetelmiin. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja ja koulutuksen aikana konkreettisesti kehittää yhteisopettajuutta osallistujien omassa työssä.

Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, vähintään kahdesta lähiopetuspäivästä sekä omassa koulussa toteutettavasta ns. Lesson Study -työskentelystä. Lisätietoa Lesson Study mallista löytyy osoitteesta koulutus.nmi.fi/lesson-study.  Suosituksena on, että koulutukseen osallistuu samasta koulusta useampi opettaja, jotka yhdessä kehittävät opetustaan.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Juha Kontinen, KM, erityisopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Iines Palmu, KT, eo, opo, tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Kohti inkluusiota yhdessä opettaen (kaksipäiväinen koulutus)

KOHDERYHMÄ Esiopetuksen ja perusopetuksen opetushenkilöstö sekä oppilaitosjohto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kattavaa tukea tarjoava koulu edellyttää vankkoja ja toimivia tuen rakenteita sekä ajan hermolla olevia aikuisia, joilla on uusin tieto ja osaaminen tukea kaikkia oppilaita koulun tasolla. Koulun rakenteisiin ja toimintakulttuuriin juurrutettuna yhteisopettajuus on toimiva keino järjestää oppimisen tukea sen kaikilla tasoilla sekä lisätä opettajien ammatillista kehittymistä ja työssä jaksamista. Parhaimmillaan inkluusiota tukeva yhteisopettajuus perustuu viimeisimpään tutkimukseen, aktiiviseen tiedonkeruuseen ja hyvien käytänteiden soveltamiseen. Yhteisopettajuus tulisi myös ymmärtää koulun arvoihin pohjautuvana toimintana, ei vain opetuksen teknisenä toteutustapana.

Tämä koulutus on kohdennettu kouluille, joissa yhteisopettajuus on jo kiinteä osa koulun arkea, mutta rakenteita ja toimintatapoja halutaan edelleen kehittää. Koulutukseen osallistuu koulukohtainen tiimi, johon kuuluu vähintään yksi koulun johdon edustaja (esim. rehtori, vararehtori, apulaisrehtori). Jokaisessa koulutuksessa on tiimejä useammasta koulusta, ja tämä tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen sekä hyvien käytänteiden jakamiseen. Lisäksi koulutukseen sisältyy tiimikohtaista ohjausta, joka toteutetaan osallistuvan koulun tarpeiden mukaan.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Iines Palmu, KT, eo, opo, tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Juha Kontinen, KM, erityisopettaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätietoa kouluttajistamme


Kysy lisää tilauskoulutuksesta:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta