Kummi 17. Check in Check out (CICO) – toimintamalli käyttäytymisen yksilölliseen tukemiseen

36,00 

Tekijät: Anne Karhu, Mika Paananen & Vesa Närhi
Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti
Julkaisuvuosi: 2017
Kuvaus: Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja
Kohderyhmät: Esi- ja perusopetuksen opettajat ja rehtorit
ISBN: 978-951-39-7213-4
Hinta: 36 Euroa

Kuvaus

Käyttäytymisen ongelmat kuormittavat sekä opettajia että kouluyhteisöä ja ovat riski oppilaan kehitykselle. Häiritsevän käyttäytymisen väheneminen edistää oppilaiden oppimista ja myönteistä kehitystä ja parantaa yleistä kouluviihtyvyyttä. Tässä Kummi-sarjan julkaisussa esitellään Check in Check out (CICO) -toimintamalli, jossa oppilaalle järjestetään yksilöllistä käyttäytymisen tukea osana tavanomaista koulutyötä. CICO-toimintamallin suomalaista versiota on kehitetty ja tutkittu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen ylipiston ja Niilo Mäki Instituutin kanssa.

Check in-Check out (CICO) toimintamalli on käytösongelmia ennaltaehkäisevää ja toivottua käytöstä tukevaa perusopetuksen tehostettua tukea. CICO-toimintamalli toimii jatkeena koulun yleiselle tuelle. CICO-tuesta hyötyvät ne oppilaat, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Erityisesti oppilaat, joiden käyttäytymistä ylläpitää aikuisilta tai toisilta oppilailta saatu huomio hyötyvät usein CICO-toimintamallista. Toimintamallin käytöstä on lupaavia tuloksia myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on vaikeutta annettuihin tehtäviin sitoutumisessa tai niiden loppuunsaattamisessa. CICO soveltuu oppilaille, joiden häiriökäyttäytymisen on toisille oppilaille fyysisesti vaaratonta.

CICO toimii jatkeena yleiselle tuelle tarjoamalla oppilaalle enemmän positiivisia aikuiskontakteja, sosiaalisten taitojen harjoittelua, tehostettua ohjausta koulun kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, päivittäisen yhteydenpidon kodin ja koulun välille sekä positiivista vahvistusta toivotulle käyttäytymiselle. Toimintamalli rakentuu säännöllisen palautteenannon ympärille oppilaan päivittäiseen seurantakorttiin ja tapahtuu vahvasti yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan tuki rytmittyy aamutapaamisen (check in), jatkuvan positiivisesti suuntautuvan suullisen ja kirjallisen palautteen sekä iltapäivätapaamisen (check out) sekä huoltajilta tulevan palautteen ympärille.

Kummi on tarkoitettu oppilaiden kanssa työskentelevälle koulu- ja oppilashuoltohenkilöstölle: opettajille, erityisopettajille ja koulunkäynninohjaajille sekä psykologeille ja kuraattoreille. Kirjassa on käytännöllinen kuvaus siitä, miten CICO-toimintamalli otetaan käyttöön koko koulussa, ja siinä on myös tarvittavat arviointi- ja työvälineet tukimallin aloittamiseen yksittäiselle oppilaalle.

Kummi 17. Check in Check out (CICO) – toimintamalli käyttäytymisen yksilölliseen tukemiseen -julkaisu sisältää
* tietoa käyttäytymisen tukemisen yleisistä periaatteista,
* ohjeistuksen käyttäytymisen tuen rakentamiseksi koulussa sekä
* tarvittavat arviointi-, dokumentointi- ja seurantalomakkeet CICO-toimintamallin suunnitelmalliseen toteuttamiseen.

Lisätiedot

Paino 0,35 kg (kilogramma)