OPH: Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op) 10.9., 9.10. ja 12.11.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

Voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen sivun alaosassa

Kuvaus

KOULUSPAIKKA
webinaari

KOULUTUKSEN AIKATAULU
klo 09-15.00

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö ja opiskeluhuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Autismikirjo ja autismiystävällinen oppimisympäristö 10.9.2024

 • Päivitettyä tietoa autismikirjosta ja autismikirjon vaikutuksista opetukseen ja kuntoutukseen
 • Stressiherkkyys ja toimintakyky
 • Autismiystävällinen oppimis- ja toimintaympäristö/autismiopetuksen ja kuntoutuksen kulmakivet:
  • Strukturointi ja visualisointi -aistiystävällisyys -sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen -vahvuuksiin keskittyminen
 • Autismikirjon oppilaan opetus
 • Oppimisen tuella mielen hyvinvointia vahvistamaan
 • Kokemusasiantuntija

ADHD:n ja Tourette -oppilaan tukeminen 9.10.2024

 • Käydään läpi kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia
 • Käsitellään vaikeuksien tunnistamista ja varhaista tukea esikoulutusta kouluun
 • Ryhmään ja yksilöön kohdennettujen tukitoimien sovittaminen ryhmän arkiseen toimintaan
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro Touretten oireyhtymästä

Kielellisten vaikeuksien tukeminen 12.11.2024

 • antaa koulutukseen osallistuville perustietoa kielellisistä oppimisvaikeuksista sekä niiden vaikutuksesta kommunikaatioon, oppimiseen ja opetukseen
 • antaa tarvittavaa perustietoa opetuksessa huomioitavista asioista ja erilaisista pedagogisista työtavoista

Oppimistehtävä: Millä tavoilla tuet neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen/oppilaasi olemista ja oppimista
fyysisessä oppimisympäristössä (esim. luokkahuoneessa)
sosiaalisessa ympäristössä (esim. kaverissuhteissa)
psyykkisessä hyvinvoinnissa (esim. mielen hyvinvoinnissa)
Kirjoita ensin oma tehtäväsi x mennessä ja käy sen lisäksi kommentoimassa/sparraamassa jonkun toisen tehtävää (mieluiten sellaista jota ei ole vielä kommentoitu, jotta kaikki saavat myös vertaismentorointia) x mennessä.

KOULUTTAJAT
Satu Peitso, PsM, neuropsykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Tiina Heikkinen, KM, ELO, työnohjaaja STOry, Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Niko Romo, ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Tero Kujala, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Autismikirjon kokemuskouluttaja, joka osallistuu verkon välityksellä

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena opiskeluhuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusryhmä on täynnä, mutta voit ilmoittautua varasijalle alla olevalla lomakkeella.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän