Osaaks sä? – Näkökulmia CP-vammaisten lasten ja nuorten kehityksen arviointiin

26,00 

Tekijät: Siljä Pirilä & Jaap J. van der Meere (toim.)
Kohderyhmä: Neuropsykologit, koulupsykolgit, lääkärit, toimintaterapeutit, erityisopettajat ja muut opetuksen ja terveydenhoidon ammattilaiset, jotka työskentelevät CP-vammaisten lasten ja nuorten kanssa
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2013
ISBN: 978-951-39-5252-5
Hinta: 26 EUROA

84 varastossa

Kuvaus

CP-vammoihin liittyviä neuropsykologisia kysymyksiä on tutkittu toistaiseksi vähän, vaikka aiheen tärkeys on toki tunnistettu. Tutkimustulokset ovat hajanaisia, ja niiden pätevyyttä on vaikea vertailla keskenään. Lasten vammojen vaikeusasteet ja käytetyt tutkimusmenetelmät vaihtelevat tutkimuksesta toiseen. Viime aikoina on kuitenkin ollut havaittavissa uudenlaisen kiinnostuksen viriäminen CP-vammaisten lasten ja nuorten kognitiiviseen ja neuropsykologiseen tutkimukseen, mikä on tuottanut uusia avauksia neuropsykologisten perusprosessien ymmärtämiselle. Osaaks sä? – Näkökulmia CP-vammaisten lasten ja nuorten kehityksen arviointiin -kirja on suunnattu neuropsykilogeille ja muille ammattiryhmille kliiniseen työhön ja tutkimukseen.

Sisällysluettelo

Cerebral palsy – varhaisen aivovaurion aiheuttama liikuntavamma ja kognitiivisen kehityksen häiriöt, Silja Pirilä ja Jaap J. van der Meere

Herätevastetutkimus CP-vammaisten lasten kognitiivisten prosessien arvioinnissa, Elina Hakkarainen

Lukemaan oppiminen ja lukivaikeudet CP-vammaisilla lapsilla, Jaana Ahonniska-Assa

Matematiikan oppiminen ja erityisvaikeudet CP-vammaisilla lapsilla, Tuire Koponen ja Terhi Mikola

Osallistuminen ja vapaa-ajan harrastukset CP-vammaisilla lapsilla, Helena Viholainen

CP-vammaisten lasten kognitiivisten taitojen ja tunne-elämän arviointi: Haaste psykologien ammattitaidolle, Jaana Ahonniska-Assa

 

Lisätiedot

Paino 0,2 kg (kilogramma)