Yhteispeli tilauskoulutuksena

Tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne ja vuorovaikutustaitoja ala- ja yhtenäiskouluissa ja vaikuttaa koko koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen käytännönläheisten toimintatapojen kautta. Koulutuksissa koulutetaan opettajia lasten työskentelyn ohjaamiseen, rehtoreita koulun kehittämiseen ja muutosprosessien johtamiseen sekä työyhteisöä aikuisten keskinäisen työskentelyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen.

Niilo Mäki Instituutti on toteuttanut Yhteispeli-koulutuksia vuodesta 2016 alkaen 160:lle ala- ja yhtenäiskoululle. Koulutuksiin on osallistunut yli 3000 osallistujaa.

Lataa Yhteispelin koulutusesite tästä.

Mikä Yhteispeli on?

Tutkimukseen perustuvia johdonmukaisia, konkreettisia ja käytännönläheisiä työtapoja opettajille ja rehtoreille koulun tavoitteellisen kehittämisen tueksi ala- ja yhtenäiskoulujen arkeen. Tavoitteena on lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistaminen sekä koulutyötä kuormittavien ongelmien ennaltaehkäisy. Yhteispeliä ovat olleet kehittämässä opettajat, rehtorit, oppilaat ja vanhemmat noin yhdeksän vuoden ajan. Kehittämis- ja tutkimustoiminnan on rahoittanut OKM ja THL ja Ylöjärven kaupunki toimivat yhteistyökumppaneina. Yhteispeli-koulutuksia järjestää Niilo Mäki Instituutti.

Yhteispeli vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja

 • vuorovaikutustaidot: kuuntelu, kertominen, vuorottelu, neuvottelu, avun pyytäminen
 • vastuun ja ongelmanratkaisun taidot: toisen kunnioittaminen, yhteisten sääntöjen noudattaminen, ongelman tunnistaminen ja ratkaisu, taito asettaa realistisia tavoitteita
 • tunnetaidot: omien ja muiden tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja säätely

Mitä vaikutuksia taitojen tukeminen tuo koulun arkeen?

 • luokkailmapiirin paraneminen
 • akateemisen oppimisen paraneminen
 • taitavampi ristiriitojen ratkaiseminen
 • enemmän kaverisuhteita
 • parempi itsetunto
 • häiriökäyttäytymisen väheneminen
 • koti-kouluyhteistyön parempi sujuminen
 • opettajien työstressin väheneminen
 • koulun kehittämisen paraneminen

Mitä Yhteispeli tarjoaa koululle?

 • Vuoden kestävän koulutusprosessin, johon osallistuvat koululta rehtori/apulaisrehtori, muutama syvemmin Yhteispeliin perehtyvä opettaja sekä koulun opetushenkilöstö.
 • Rehtori ja Yhteispeliin syvemmin perehtyvät opettajat osallistuvat alueellisiin koulutuksiin lähialueella 3 kertaa vuoden aikana.
 • Kouluttaja saapuu kouluttamaan opetushenkilöstöä koululle 3 kertaa vuoden aikana.

Yhteispeli sisältää kolme koulutuskokonaisuutta

 • Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille: Koulutus tarjoaa käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Opettajien toiminnallisissa koulutuksissa koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse ja teemme yhdessä.
 • Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset rehtoreille: Koulutuksesta rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo.
 • Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle: Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulutukset ovat toiminnallisia ja niissä koulutetaan työyhteisölle yhteiseen työskentelyyn ja työssä oppimiseen suunniteltuja Yhteispelin toimintatapoja: työyhteisökokous, huoltamo ja pikkukurssit.

Yhteispeli tilauskoulutuksena – Esimerkkikoulutus 6:lle koululle

 • Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille: käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. (3 koulutuspäivää, 2-5 opettajaa/koulu)
 • Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset rehtoreille: tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen ja hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. (3 koulutuspäivää, rehtori ja rehtori ja yksi opettaja, joka edustaa koulun opetushenkilökuntaa/koulu)
 • Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle: keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. (3x2h koulutusta YS-ajalla oman koulun opetushenkilökunnalle)

“Kaikkea kokeillaan ja sitten jätetään käyttöön hyväksi havaittu sisältö. Voi olla, että jää käyttöön ihan kaikki!! Mahtava kokonaisuus, joka ei arjessa vaadi euroja.”
“Joka kerralta on jäänyt jotain hyödyllistä, käytännönläheistä taskuun. Yhteispelin toimintamallit on mitoitettu istumaan koulun arkeen.”
“Tärkeiden asioiden äärellä oltiin ja tästä saa taas omaan työhön valtavasti uusia työkaluja.”
“Koulutus tarjoaa konkreettisia ja valmiita toimintamalleja, joita voi soveltaa suoraan omaan ryhmäänsä. Tämä erittäin hienoa! On helppo lähteä kokeilemaan koulutuspäivän ideoita luokkaansa.”
“Saamme kehitettyä koulun toimintatapoja ja lisäämme täten työhyvinvointia.”
Yhteistyön lisääntyminen, ys-ajan suunnitelmallisuuden paraneminen, työhyvinvointi. Kiitos!

“Uudet toimintatavat lisänneet yhteisiä keskusteluja ja osallisuutta. Koulutus on hyvin suunniteltu ja käytännönläheinen.”

Lue lisää: koju.nmi.fi/yhteispeli-koulutukset


Kysy lisää Yhteispelistä tilauskoulutuksena!

maria.haakana@nmi.fi tai maria.rintanen@nmi.fi

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta