Hinnoittelusta ja aikataulusta

Digitaalisen lukivaikeuksien seulontamentelmän hinnoittelusta on tullut paljon tiedusteluja ja nyt sen hinnoittelu on saatu ratkaistua. DigiLukiseula tulee myyntiin lisenssiperiaatteella eli jokaisesta testin tekijästä maksetaan kertalisenssi 1,6 €. Lisenssit kannattaa ostaa useamman kappaleen pakettina. Yksittäisten lisenssien lisäksi DigiLukiseulaa käyttävä taho maksaa ensimmäisestä tilauksesta viisi  vuotta voimassa olevan palvelumaksun (60 €), jolla katetaan tukipalvelun osuutta.

Tulevana syksynä 2019 myyntiin tuleva DigiLukiseulanearly access -versio on hinnaltaan edullisempi, yhden opiskelijan lisenssi maksaa euron. Edullisempi hinta johtuu siitä, että seulaan on tarkoitus tehdä mahdollisia muutoksia palautteen perusteella, joten syksyllä julkaistava versio ei ole vielä täysin lopullinen.

Lisenssejä on mahdollista ostaa suuremmissa erissä. Hinnoittelua on porrastettu siten, että jos lisenssejä ostaa kerralla yli tuhat, hinnasta saa 15 prosentin alennuksen. Hinnoittelussa on siis pyritty huomioimaan opiskelijamäärältään sekä pienet että suuremmat oppilaitokset.

Syksyllä 2019 julkaistavan DigiLukiseulan early access –version hinta on siis 1 € /opiskelijalisenssi ja lopullisen DigiLukiseulan opiskelijalisenssin hinta on (1.1.2020 alkaen) 1,60 euroa. Lisäksi ensimmäisen oston yhteydessä maksetaan viisi vuotta voimassa oleva palvelumaksu 60 €. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Opettajan käyttöliittymän kehitystyö on edennyt mukavasti ja se on hyvällä mallilla, mutta koska menetelmä on vielä kehitystyön alla ja teknisiin sovelluksiin liittyy aina yllättävien tilanteiden mahdollisuus, emme vielä tässä vaiheessa voi täydellä varmuudella lukita valmistumisaikaa. Tavoitteemme on kuitenkin syyskuu 2019 ja tämä on toteutumassa suurella todennäköisyydellä. Pidätämme kuitenkin oikeuden aikataulumuutoksiin.

Tulosten säilytyksestä

Opiskelijoiden tehtävätulokset tallentuvat Niilo Mäki Instituutin suojatulle palvelimelle, jossa niitä säilytetään vuoden ajan. Sen jälkeen aineisto anonymisoidaan eli tehtävien tulosten yhteydestä poistetaan tunnistetiedot (opiskelijan nimi, ryhmä, koulu). Oppilaitokset vastaavat tulosten säilytyksestä/ arkistoinnista tästä eteenpäin. Tulokset voidaan esimerkiksi tallentaa omille suojatuille asemille tai tulostaa niistä paperiversiot.

Niilo Mäki Instituutti toimii tietojen käsittelijänä ja lisenssejä ostavalla oppilaitoksella/ kunnalla on rekisterinpitäjän rooli. Kun oppilaitokset ostavat lisenssejä, oston yhteyteen tulee tietojen käsittelyyn liittyvä sopimus, jonka ehdot ostaja hyväksyy. Sopimuspohja tulee myöhemmin ladattavaksi tuotesivulle.