Julkaisuvapaa heti

Testien avulla voidaan kartoittaa sananlöytämisen ongelmia

Sananlöytämisen ongelmia ilmenee sekä kehityksellisissä häiriöissä että aikuisiän neurologisissa sairauksissa kuten aivoinfarkteissa ja muistisairauksissa. Sananlöytämisen vaikeuksia selvitetään usein kuvannimeämistesteillä, joista valtaosa mittaa vain asioiden ja esineiden nimeämistä. Yhtä tärkeää on kyky käyttää verbejä. Yli kymmenen vuotta sitten kehitettiin Åbo Akademin, Turun yliopiston ja Oulun yliopiston tutkijoiden yhteistyönä toimintojen ja tapahtumien nimeämistä mittaava Toimintanimeämistesti (TNT), joka tähän saakka on ollut vain rajoitetussa tutkimuskäytössä.

Uudenlainen testi ottaa myös verbit käyttöön

Nyt julkaistava TNT-testi sisältää 60 piirroskuvaa, käsikirjan ja testilomakkeen. Kuvat esittävät vaikeutuvassa järjestyksessä erilaisia toimintoja ja tapahtumia, jotka tutkittavan tulee suullisesti nimetä. Samanaikaisesti julkaistaan tästä testistä myös ruotsinkielinen versio (Verbbenämningstest) joka poikkeaa hieman alkuperäisestä suomenkielisestä versiosta sekä kuviltaan että ohjeiltaan. Suomenkielinen versio on normitettu 50-71-vuotiailla aikuisilla, ja ruotsinkielinen versio puolestaan suomenruotsalaisilla 6-12 vuotiailla koululaisilla. Molemmat testiversiot on pääsääntöisesti tarkoitettu psykologien ja puheterapeuttien kliiniseen käyttöön yksilötestauksissa. Vastaavanlaista testiä ei ole aiemmin julkaistu suomen- eikä ruotsinkielellä.  Julkaisijana toimii Niilo Mäki-instituutti.

Lähde: Matti Laine, Tarja Neitola, Kati Renvall & Minna Laakso (2019) Toimintanimeämistesti. Niilo Mäki-instituutti.

Lisätietoja

Professori Matti Laine, Åbo Akademi (matti.laine@abo.fi)