Kysely kouluikäisten kanssa toimiville oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien palveluista

Toivoisimme, että voisit auttaa meitä tässä työssä vastaamalla oheiseen lyhyeen 12 kysymyksen kyselyyn.

Lasten oppimisvaikeuksiin ja neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyvät palvelut ovat Suomessa rakentuneet paikallisesti eri tavoin. Tämän kyselyn avulla selvitämme saatavilla olevien palveluiden tilannetta ja palvelutarpeita eri puolilla Suomea voidaksemme vaikuttaa lasten, perheiden ja myös ammattilaisten saamaan tukeen. Toivoisimme, että voisit auttaa meitä tässä työssä vastaamalla oheiseen lyhyeen kyselyyn. Vastausaikaa on 25.3.2019 saakka.

Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien taustalla on aivojen kehityksellinen poikkeavuus. Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan tässä koulussa opetettavien taitojen oppimisen vaikeutta, kuten lukemisen, kirjoittamisen tai laskemisen vaikeuksia. Tyypillisiä esimerkkejä neuropsykiatrisista vaikeuksista ovat tarkkaavuushäiriö (ADHD) ja autismikirjon häiriö.

Kyselyssä ei kerätä vastaajan henkilötietoja. Vastaukset käsitellään luottamuksellisina ja kokonaisuutena, josta yksittäisiä vastaajia tai heidän vastauksiaan ei ole tunnistettavissa.

Ohessa on kahdeksan kysymystä koskien saatavilla olevia palveluja. Neljä kysymystä oppimisvaikeuksista ja neljä neuropsykiatrisista häiriöistä. Kuvaa, mitä koulun ulkopuolista tukea ja palveluja seudullasi on lapselle, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle käytännössä mahdollista saada (esimerkiksi tarkempaa arviointia vaikeuksista, lisätukea lapselle, perheohjausta vanhemmille, työnohjausta koulun henkilökunnalle). Nämä palvelut ovat rakentuneet eri puolella eritavoin, mutta tyypillisiä tahoja ovat esimerkiksi perheneuvola, toimintaterapiapalvelu, erilaiset varhaisen tuen yksiköt, erikoissairaanhoito tai yksityiset palvelun tuottajat.