Oppimisvaikeudet, itsesäätely, minäkäsitys ja koulu-uupumus

Lataa esite tästä

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Koulu-uupuminen nuoruusiässä -verkkotallennekoulutus

KOHDERYHMÄT Yläkoulun ja toiseen asteen opetus- ja oppilashuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi mitä koulu-uupuminen on. Koulutuksessa tarkastellaan, miten ja milloin koulu-uupuminen ilmenee sekä sitä, miten koulu-uupuminen kehittyy. Lisäksi koulutuksessa pohditaan sitä, miten koulu-uupumisesta toivutaan, ja miten nuorta voidaan tukea toipumisessa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa viime vuosina yleistyneestä koulu-uupumisen ilmiöstä nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi kouluissa.

Sisältöteemat:
Mitä koulu-uupuminen on?
Miten koulu-uupuminen kehittyy?
Mikä nykykoulussa uuvuttaa?
Uupumisesta eteenpäin- toipumisen tukeminen

KOULUTTAJA Elina Järviluoma, psykologi, PsM, FM, Keski-Suomen hyvinvointialue Lastentutkimusklinikka

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


Itsesäätely, minäkäsitys ja oppimisvaikeudet, verkkotallennekoulutus

KOHDERYHMÄ Toiminta- ja puheterapeutit jotka työskentelevät alle kouluikäisten tai alakouluikäisten kanssa

LUENTOTALLENTEEN SISÄLLÖT
Koulutuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteistöä, tutustutaan itsesäätelyn kehittymiseen ja kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin niin yksilön kuin ympäristön näkökulmasta sekä käydään läpi yleisimpiä itsesäätelyn vaikeuksia. Lisäksi tutustutaan tuen perusperiaatteisiin ja tuen jäsentämiseen yleisemmin, esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja seurannan osalta sekä syvennytään tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen yksilökuntoutuksessa ja ympäristöä ohjatessa.

Koulutuksen toisessa osassa käydään läpi sitä, miten oppimisvaikeudet heijastuvat lasten käsitykseen itsestään, heidän kokemukseensa omista taidoistaan ja pystyvyydestään. Koulutuksessa pohditaan, millaisia tunnekokemuksia oppimisvaikeuksiin voi liittyä. Lisäksi pohditaan miten myönteisen oppija-minäkuvan muodostumista voidaan tukea lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia.
Koulutus koostuu kahdesta luentotallenteesta (noin 5 x 45 min ja 2 x 45 min).

KOULUTTAJAT
Elina Järviluoma, psykologi, PsM, FM, Keski-Suomen hyvinvointialue Lastentutkimusklinikka
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta