OPPIMISVAIKEUKSIIN JA ARVIOINTIIN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN

KOHDERYHMÄT Esi- ja alkuopetuksen opettajat, eltot, alkuopetuksen erityisopettajat ja koulupsykologit työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisvaikeuksien kolmikantamalli
Aivojen kehitys ja herkkyyskaudet
Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen
Oppimisvaikeuksien ehkäisy

KOULUTTAJA Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus


OPPIMISVAIKEUDET JA LAPSEN OMA KOKEMUS

KOHDERYHMÄT erityisopettajat, opettajat, koulupsykologit, koulukuraattorit, opinto-ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksen tarkoitus on
– antaa tietoa lasten ja nuorten kokemuksista ja niiden merkityksistä liittyen oppimisvaikeuksiin,
– kuvata keinoja arvioida lapsen minäkäsitystä oppijana ja tehtävien suorittajana ja
– kuvata työtapoja, joiden avulla lasten ja nuorten kanssa voi pohtia ja työstää oppimisvaikeuksiin liittyviä huolia ja pelkoja sekä luoda myönteistä ja realistista käsitystä itsestään oppijana.
Osallistujat saavat tietoa lasten käsityksistä itsestään oppijana ja minäkäsityksen arvioinnista oppimisvaikeuksien yhteydessä. Koulutuksessa esitellään ja kokeillaan menetelmiä ja materiaalia, jonka avulla lasten ja nuorten kanssa voidaan pohtia ja työstää oppimisvaikeuksiin liittyviä ajatuksia ja tunteita.

1. KOULUTUSPÄIVÄ
Oppimisvaikeudet ja minäkäsitys ja -pystyvyys
Keinot arvioida lapsen kokemuksia liittyen oppimisvaikeuteen
Materiaalit, jotka tukevat lapsen realistista ja myönteistä minäkäsitystä oppijana
Etätehtävän ohjeistus: Puheeksi ottamisen ja/ tai työskentelymateriaalin kokeilu omassa työssä

2. KOULUTUSPÄIVÄ
Etätehtävän purku: Puheeksi ottamisen ja työskentelymateriaalin kokeilu omassa työssä
Puheeksi ottamisen, työskentelymateriaalin ja työtapojen syventäminen

KOULUTTAJAT
Tuija Aro, dosentti, psykoterapeutti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Mika Paananen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta