OPPIMISVAIKEUKSIIN JA ARVIOINTIIN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

KOGNITIIVISTEN TAITOJEN JA OPPIMISVAIKEUKSIEN ARVIOINTI KOULUIKÄISILLÄ – päivitys uusimpaan tietoon

KOHDERYHMÄ psykologit (ainoastaan)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Lasten kognitiivisesta kehityksestä, älykkyyden rakenteesta sekä erilaisten kognitiivisten häiriöiden ja oppimisvaikeuksien yhteyksistä on viimeisten vuosien aikana kertynyt merkittävässä määrin uutta tietoa. Siksi myös psykologisiin arviointivälineisiin on tehty huomattavia muutoksia. Tällä uudella tiedolla ja testien muuttumisella on merkittäviä vaikutuksia siihen, miten niistä saatavia tuloksia tulisi tulkita. Koulutuksessa perehdytään näihin muuttuneisiin käsityksiin sekä uusimpiin kouluikäisten lasten kognitiivisten taitojen ja oppimisen arvioinnin välineisiin (erityisesti WISC-IV, Nepsy II, NMI:n testit).

LUENTOTEEMAT
Kokonaisvaltainen kognitiivinen arviointi: teoriaa ja välineistöt
Oppimisvaikeudet ja niiden arvioinnin välineistöt
Moniammatillinen kognitiivisten häiriöiden, oppimisen ja toimintakyvyn arviointi
Laadukas arviointi ja lausunnointi

KOULUTTAJA Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN

KOHDERYHMÄT Esi- ja alkuopetuksen opettajat, eltot, alkuopetuksen erityisopettajat ja koulupsykologit työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisvaikeuksien kolmikantamalli
Aivojen kehitys ja herkkyyskaudet
Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen
Oppimisvaikeuksien ehkäisy

KOULUTTAJA Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

OPPIMISVAIKEUDET JA LAPSEN OMA KOKEMUS

KOHDERYHMÄT erityisopettajat, opettajat, koulupsykologit, koulukuraattorit, opinto-ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksen tarkoitus on
– antaa tietoa lasten ja nuorten kokemuksista ja niiden merkityksistä liittyen oppimisvaikeuksiin,
– kuvata keinoja arvioida lapsen minäkäsitystä oppijana ja tehtävien suorittajana ja
– kuvata työtapoja, joiden avulla lasten ja nuorten kanssa voi pohtia ja työstää oppimisvaikeuksiin liittyviä huolia ja pelkoja sekä luoda myönteistä ja realistista käsitystä itsestään oppijana.
Osallistujat saavat tietoa lasten käsityksistä itsestään oppijana ja minäkäsityksen arvioinnista oppimisvaikeuksien yhteydessä. Koulutuksessa esitellään ja kokeillaan menetelmiä ja materiaalia, jonka avulla lasten ja nuorten kanssa voidaan pohtia ja työstää oppimisvaikeuksiin liittyviä ajatuksia ja tunteita.

1. KOULUTUSPÄIVÄ
Oppimisvaikeudet ja minäkäsitys ja -pystyvyys
Keinot arvioida lapsen kokemuksia liittyen oppimisvaikeuteen
Materiaalit, jotka tukevat lapsen realistista ja myönteistä minäkäsitystä oppijana
Etätehtävän ohjeistus: Puheeksi ottamisen ja/ tai työskentelymateriaalin kokeilu omassa työssä

2. KOULUTUSPÄIVÄ
Etätehtävän purku: Puheeksi ottamisen ja työskentelymateriaalin kokeilu omassa työssä
Puheeksi ottamisen, työskentelymateriaalin ja työtapojen syventäminen

KOULUTTAJAT
Tuija Aro, dosentti, psykoterapeutti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Mika Paananen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti