Fonologiatesti – Lapsen äänteellisen kehityksen arviointimenetelmä

145,00 

Tekijät: Sari Kunnari, Tuula Savinainen-Makkonen & Katri Saaristo-Helin,
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2012
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Puheterapeutit, erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat
ISBN: 978-951-39-4713-2
Hinta: 145 EUROA

50 varastossa

Kuvaus

Fonologiatesti on 2−6-vuotiaiden suomen kieltä omaksuvien lasten fonologisen kehityksen arviointiin ja seurantaan sekä fonologisten ongelmien diagnosointiin tarkoitettu arviointimenetelmä. Testissä arvioidaan lasten taitoja tuottaa eri äänteitä ja äänteiden yhdistelmiä. Äänteellisiä taitoja tarkastellaan myös laadullisesti tyypillisten ja epätyypillisten kehityspiirteiden kautta.

Testi jakaantuu 2-vuotiaiden ja 3–6-vuotiaiden testiin. 2-vuotiaiden 36 kuvan testissä on normit nuoremmille 2-vuotiaille (2;0–2;5) ja vanhemmille 2-vuotiaille (2;6–2;11). 3–6-vuotiaiden 90 kuvan testissä on normit 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaille lapsille.

Testi on tarkoitettu erityisesti puheterapeuttien käyttöön, mutta sitä voivat hyödyntää työssään myös muun muassa erityisopettajat. Testi auttaa tunnistamaan lapset, jotka tarvitsevat puheterapiaa tai joilla on riski myöhempiin puheen ja kielen kehityksen ongelmiin. Testin tuloksia voidaan myös hyödyntää fonologista kehitystä tukevan kuntoutuksen suunnittelussa ja vanhempien ohjannassa.

Lisätiedot

Paino 0.85 kg