Fonologiatesti – Lapsen äänteellisen kehityksen arviointimenetelmä

175,00 

Tekijät: Sari Kunnari, Tuula Savinainen-Makkonen & Katri Saaristo-Helin,
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2012
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Puheterapeutit, erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat
ISBN: 978-951-39-4713-2
Hinta: 175 EUROA

 

Kuvaus

Fonologiatesti on 2−6-vuotiaiden suomen kieltä omaksuvien lasten fonologisen kehityksen arviointiin ja seurantaan sekä fonologisten ongelmien diagnosointiin tarkoitettu arviointimenetelmä. Se on ensimmäinen äänteellisten taitojen kehityksen arviointiin tarkoitettu testi Suomessa ja siinä huomioidaan nimenomaan suomen kielen rakenne.Lapsen fonologisten taitojen tutkiminen on tärkeää, sillä fonologinen kehitys on yhteydessä muuhun kielen kehitykseen. Testissä arvioidaan lasten taitoja tuottaa eri äänteitä ja äänteiden yhdistelmiä. Äänteellisiä taitoja tarkastellaan myös laadullisesti tyypillisten ja epätyypillisten kehityspiirteiden kautta.

Kuvista muodostuva Fonologiatesti jakaantuu 2-vuotiaiden ja 3–6-vuotiaiden testeihin. 2-vuotiaiden 36 kuvan testissä on normit nuoremmille 2-vuotiaille (2;0–2;5) ja vanhemmille 2-vuotiaille (2;6–2;11). 3–6-vuotiaiden 90 kuvan testissä on normit 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaille lapsille.

Julkaisuun on koottu fonologiatestin teoriatausta, testianalyysit sekä testin tulokset. Fonologiatesti on tarkoitettu erityisesti puheterapeuttien käyttöön, mutta sitä voivat hyödyntää työssään myös muun muassa erityisopettajat. Testi auttaa tunnistamaan lapset, jotka tarvitsevat puheterapiaa tai joilla on riski myöhempiin puheen ja kielen kehityksen ongelmiin. Testin tuloksia voidaan myös hyödyntää fonologista kehitystä tukevan kuntoutuksen suunnittelussa, kehityksen seurannassa ja vanhempien ohjannassa.

Katso lyhyt esittely Fonologiatestistä

Lisätiedot

Paino 0,85 kg (kilogramma)