Instruktioner i skolan – bilder att skriva ut (E-Produkt)

38,00 

Kuvaus

Bilderna till instruktionerna har som syfte att stödja undervisningen och inlärningen av önskat beteende i skolan. Att systematiskt undervisa i önskat beteende är en viktig del av det allmänna stödet för beteende. Instruktioner som är så konkreta, tydligt formulerade och enhetliga som möjligt stödjer inlärningen av önskat beteendet i olika utrymmen och situationer. Bilderna används som stöd för de skriftliga och verbala instruktionerna. Eftersom bilderna är synliga hela tiden så påminner de eleverna om de beteendeförväntningarna som skolan tillsammans har kommit överens om.

Temat på bilderna kan vara till exempel utomhusvistelse, tidshantering, arbete, att lyssna, att klä på sig, samarbete, ordning och reda, att vänta på sin tur eller att ta hänsyn till andra. För varje bild finns det möjlighet att formulera en verbal instruktion som passar för situationen eller utrymmet.

E-produkten har uppdaterats med bilder som påminner t.ex. om fysisk distans, armnysning och handhygien.

Materialet får endast användas av och vid den enhet som beställt materialet. Bilderna är skyddade enligt upphovsrättslagen. Det är förbjudet att kopiera eller sprida bilderna eller delar av dem utan tillstånd.

50 bilder att skriva ut.

Illustratör: Jarkko Vehniäinen

Utgivare: Niilo Mäki Institutet, 2020

Du kan också beställa eller fråga via e-post maria.haakana@nmi.fi