Kartläggning av läsförståelse i digitalt format

Utgivare: Niilo Mäki Institutet © 2024
Författare: Ann-Katrine Risberg, Nea Kronberg

Kuvaus

Hösten 2024 utkommer tre material för kartläggning av läsförståelse i digitalt format:

  • Frida och djuren – digital kartläggning av läsförståelse i åk 2
  • Fyra toner på dragspelet – digital kartläggning av läsförståelse i åk 3
  • Ida och Filip – digital kartläggning av läsförståelse i åk 5

Syftet med materialen är att kartlägga elevers läsförståelseförmåga. Med hjälp av dem kan elever med behov av stöd i läsförståelse identifieras. Materialen täcker hela variationen av läsförståelseförmåga och kan också användas för att identifiera elever med särskilt god läsförståelseförmåga.

Läsförståelsekartläggningarna genomförs via Niilo Mäki Institutets Arvid-tjänst. Användarna får tillgång till Arvid-tjänsten genom att beställa lärar- och elevlicenser från NMI.

Kartläggningarna baseras på dessa publikationer: Ann-Katrine Risberg, Nea Kronberg, Kjell Staffans (2013) Frida och djuren – kartläggning av läsförståelse i åk 2, Lärum-förlaget, Ann-Katrine Risberg, Nea Kronberg, Kjell Staffans (2014) Fyra toner på dragspelet – kartläggning av läsförståelse i åk 3, Lärum-förlaget och Kjell Staffans, Ann-Katrine Risberg, Nea Kronberg, (2010) Ida och Filip – kartläggning av läsförståelse i åk 5, Lärum-förlaget. Dessa har uppdaterats, reviderats och överförts i digital form.