KUMMI 13. HURTIG En konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn

38,00 

Författare av den finska versionen: Satu Peitso & Vesa Närhi
Översättning: Laura Plyhm, Jannika Backholm och Susanna Slama
Förlag: Niilo Mäki Institutet
Utgiven: 2018
Beskrivningen: Kartläggnings, undervisnings- och rehabiliteringsmetoder
Målgrupp: Barnträdgårdslärare/förskollärare och speciallärare, psykologer och andra professionella inom dagvården
ISBN: 978-951-39-67598-2
Pris: 38 EUROA

64 varastossa

Kuvaus

Niilo Mäki Institutets KUMMI-serie består av kartläggnings-, undervisnings- och stödmaterial för lärande och inlärningssvårigheter. Seriens skribenter är experter som följer med forskningen gällande inlärningssvårigheter och som känner till de psykologiska och pedagogiska förfaringssätt som finns för att kartlägga svårigheter samt undervisa och stödja barn med specialsvårigheter och specialbehov. KUMMI-seriens 13e del beskriver en konsultationsmodell som kan användas för att planera stöd för hyperaktiva barn i daghem och förskola. Konsultationsmodellen som beskrivs i boken fungerar som ett hjälpmedel för att planera och genomföra stödet på ett strukturerat och konsekvent sätt.

Under konsultationen analyseras barnets beteende, situationsfaktorerna samt den återkoppling som barnet får från sin omgivning. Målsättningen är att anpassa situationsfaktorerna och på så sätt tydligare styra barnets beteende i önskad riktning. Det avgörande är att bli medveten om hur de vuxna med sitt eget beteende och handlingssätt kan stödja barnet och barnets behov.

Konsultationsmodellen innefattar 4 skeden: 1) Definiera problemet, 2) analysera problemet, 3) planera och förverkliga stödet, samt 4) utvärdera. I boken beskrivs varje skedes målsättning, konsultationsdeltagarnas uppgifter samt kartläggningsmetoderna. Till exempel specialbarnträdgårdslärare eller psykologer kan fungera som konsultationsledare.

Boken rekommenderas åt alla som jobbar inom småbarnspedagogik och som vill utveckla sin förmåga att lägga märke till hur situationsfaktorer påverkar barns beteende och hur man genom att anpassa sina egna handlingssätt kan hjälpa barn att lyckas.

Du kan också beställa via e-post: maria.haakana@nmi.fi

Lisätiedot

Paino 0,35 kg (kilogramma)