KUMMI 4. Oppimisvaikeuksien arviointi: psykologin, opettajien ja vanhempien yhteistyötä.

50,00 

Tekijät: Mika Paananen, Tuija Aro,Nina Kultti-Lavikainen & Timo Ahonen
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2005
Käyttötarkoitus: Arviointi-, ammattikirjallisuus, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja, opetuksen järjestäminen, oppikirja
Kohderyhmä: Psykologit, erityisopettajat, opettajat, terapeutit
ISBN: 951-39-2312-6
Hinta: 50 EUROA

26 varastossa

Kuvaus

Niilo Mäki Instituutin KUMMI-julkaisusarjassa esitellään arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä. Sarjan aiemmat osat käsittelevät luetun ymmärtämistä, tarkkaavaisuutta ja lukemisvalmiuksia.

Oppimisvaikeuksien arviointi: Psykologin, opettajien ja vanhempien yhteistyötä on sarjan neljäs osa. Se tarjoaa helppolukuista tietoa lasten oppimisvaikeuksien arviointiin neuropsykologisesta näkökulmasta. Siinä pohditaan akateemisten taitojen ja kognitiivisten toimintojen välistä monimutkaista suhdetta sekä näiden taitojen ja toimintojen kehitystä ja merkitystä oppimiselle.

Kirjan alussa kuvataan, mitä hyvä oppiminen edellyttää koululta, luokalta, perheeltä ja lapselta. Siinä pohditaan, miten oppimisvaikeudet eroavat muista syistä johtuvista kouluvaikeuksista. Kirjan toisessa osassa esitellään oppimisvaikeuksien arvioinnin neliportainen malli, jossa korostuu yhteistyö psykologin, perheen ja opettajien välillä. Kolmannessa osassa kuvataan akateemisten taitojen ja kognitiivisten toimintojen vaikeuksia sekä niiden arviointia. Viimeisessä osassa esitellään arvioinnin usein niin hankalaa tulkintaa ja kuvataan, miten tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä ja suunnitella tukitoimia kouluun, luokkaan ja kotiin. Kirja sisältää myös monistettavia lomakkeita arvioinnin helpottamiseksi.

Kirja on tarkoitettu oppimisvaikeuksien parissa työskenteleville psykologeille, erityisopettajille ja opettajille sekä eri alojen terapeuteille.

Lisätiedot

Paino 0,5 kg (kilogramma)