OPH: Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 24.9. ja 5.11.2024 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUKSEN AIKATAULU
klo 9–15

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten sitä analysoidaan? Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?

Koulutuksessa käsitellään haastavaa käyttäytymistä, sen ennaltaehkäisyä ja muokkaamista sekä käytännön keinoja. Lisäksi koulutus sisältää pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat tapauskuvaukset). Lisäksi koulutuksessa keskitytään omien tapauskuvausten käsittelyyn erityisesti haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 minuuttia/päivä), itsenäistä työskentelyä, oppimistehtävän ja sen raportoinnin. Valmistaudu miettimällä valmiiksi kenen lapsen asioita haluaisit nimettömänä ilman tunnistetietoja pohtia koulutukseen sisältyvässä oppimistehtävässä.

Oppimistehtävässä esitellään työtiimille koulutuksessa kuvattu jäävuori-toimintamalli, jonka avulla määritellään lapsen vahvuuksia ja haastavaa käyttäytymistä sekä pohditaan haastavan käyttäytymisen syitä ja mahdollisia tukikeinoja. Tukitoimien pohtimista jatketaan toisena koulutuspäivänä.

KOULUTTAJA
Tero Kujala, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän