Sanaketjutesti – e-kirjat

50,00 

Tekijät: Jukka Nevala, Heikki Lyytinen
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän yliopiston lapsitutkimuskeskus
Vuosi: 2000
Käyttötarkoitus: Seulontamenetelmä
Kohderyhmä: Erityisopettajat, luokanopettajat, psykologit
ISBN: 951-39-0779-1 (Käsikirja I: käyttäjän opas) 951-39-0778-3 (Käsikirja II: tekninen opas)
Hinta: 50 EUROA

Kuvaus

Sanaketjutesti mittaa teknistä lukutaitoa eli sanantunnistusta. Lukemisen taito etenee nopeasti ensimmästen kouluvuosien aikana. Päämääränä lukemaan oppimisessa on kyky ymmärtää luettavaa tekstiä, mutta ennen kuin tähän päästään, tekninen lukutaito eli sanantunnistus on hallittava riittävän hyvin. Hyvällä teknisellä lukutaidolla tarkoitetaan tarkkaa ja nopeaa sanantunnistusta.

Sanaketjutestin avulla voidaan arvioida tutkittavien oppilaiden teknisen lukutaidon taso luokilla 2-6. Testaus voidaan toteuttaa yhden oppitunnin aikana ja näin nopeasti testata suuriakin ryhmiä yhdellä kertaa. Sanaketjutesti koostuu neljästä osatestistä. Osatestien vaikeustaso vastaa kunkin luokan syys-lokakuun taitotasoa lukemisessa. Tästä syystä testaus olisi suositeltavaa toteuttaa syys-lokakuun vaihteessa. Testi erottelee hyvin mahdollista erityistukea tarvitsevat oppilaat muusta oppilasjoukosta. Testiä myydään koulukohtaiseen käyttöön.

Sanaketjutesti sisältää kaksi käsikirjaa sekä tehtävävihkon:
Käsikirja I Käyttäjän opas: Testien käyttö-, esitys- ja pisteytysohjeet sekä normit tulosten tulkintaa varten.
Käsikirja II Tekninen opas: Testin teoreettisen perustan kuvaus sekä lisätietoa testin normituksesta, toimivuudesta ja erottelukyvystä