ILS – Individuell Läsning och Skrivning

250,00 

Utgivare: Niilo Mäki Institutet © 2019
Författare: Ann-Katrine Risberg, Pia Vataja, Laura Plyhm, Marja-Kristiina Lerkkanen, Mikko Aro,
Jari Westerholm & Paula Salmi
Språkgranskning: Anne Uppgård
Layout: Atte Palokangas & Sari Utriainen
Tryck: Grano, Jyväskylä (2019)
1:a upplagan
ISBN: 978-951-39-7670-5
Pris: 250 EURO
ILS uppgifter är kopieringsbara eller de kan skrivas ut (ILS är icke digital eller licenserad).

Kuvaus

ILS – Individuell Läsning och Skrivning är ett finlandssvenskt, material för kartläggning av läs- och skrivförmågan. Med hjälp av materialet kan elever med risk för läs- och skrivsvårigheter identifieras och följas upp. ILS-materialet består både av gruppuppgifter och individuella uppgifter med normer för årskurserna 1, 2, 3 och 5. I materialet ingår årskursspecifika uppgifter samt uppgifter för uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling.

Lärarhandledningen innehåller en teoretisk genomgång av läs- och skrivutvecklingen, årskursvisa anvisningar för genomförande av kartläggningen, anvisningar för rättande och tolkning av resultat.

Du kan också beställa eller fråga via e-post maria.haakana@nmi.fi

Lisätiedot

Paino 1,7 kg (kilogramma)