KUMMI 21. Nuottinuotta: Oppimisen vaikeudet musiikinopetuksessa – Teoriaa ja harjoituksia

64,00 

Kuvaus: Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja
Kohderyhmät: Musiikkioppilaitosten ja vapaan sivistystyön opettajat; koulujen musiikinopettajat; musiikin ammattiopiskelijat ja opettajankouluttajat; oppilaiden huoltajat
Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti © 2023
Tekijä: Johanna Hasu
Toimittaja: Paula Salmi
Taitto ja kuvitus: Assi Karppinen

Käsikirjan ISBN: 978-952-7467-02-2
Materiaalipankin ISBN: 978-952-7467-03-9
ISSN: 1459-0301
Hinta: 64 EUROA

Kuvaus

Niilo Mäki Instituutin KUMMI-julkaisusarjassa esitellään oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä.

Musiikilla on mahtava voima. Sen avulla voi ilmaista ja käsitellä tunteita, sillä voi juhlistaa erilaisia tilanteita, ja sitä voi käyttää terapiassa ja kuntoutuksessa. Musiikki koskettaa meitä syvältä. Suomalaisella järjestäytyneellä musiikinopetuksella on pitkät ja kunniakkaat perinteet – puhutaan Suomen musiikki-ihmeestä. Viimeisten vuosien aikana on havahduttu siihen, että erilaisia oppimisen tapoja ja oppimisen vaikeuksia pitäisi huomioida paremmin myös musiikin opetuksessa.

KUMMI 21. Nuottinuotta: Oppimisen vaikeudet musiikinopetuksessa − Teoriaa ja harjoituksia koostuu kolmesta osasta ja se tarjoaa kattavan paketin teoriaa ja käytäntöä musiikinopetuksesta ja -oppimisesta. Oppaan ensimmäisessä osassa käsitellään oppimiseen vaikuttavia tekijöitä, musisoinnin näkymistä aivotasolla, musiikin ja oppimisen suhdetta sekä erilaisia oppimisvaikeuksia ja musiikin oppimisessa ilmeneviä oppimisen vaikeuksia uusimman tutkimustiedon pohjalta. Toisessa osassa esitellään soiton ja laulun opetuksen periaatteita sekä tutustutaan niiden teoriataustaan ja ajatusmaailmaan käytännönläheisesti. Kolmas osa on opettajan ”työkalupakki”, jossa esitellään soiton ja laulun opetuksen käytännön harjoitteita ja apuvälineitä.

Oppaan liitteenä on lomakkeita, kirjain- ja nuottikortteja, harjoittelukalenteri sekä oppitunnin kulkua kuvaavat kuvakortit oppimisen tueksi. Oppaan monistettavat lisämateriaalit ovat ladattavissa ja tulostettavissa myös verkon kautta.

KUMMI 21. Nuottinuotta: Oppimisen vaikeudet musiikinopetuksessa on tarkoitettu musiikkioppilaitosten ja vapaan sivistystyön opettajille, koulujen musiikinopettajille sekä musiikin ammattiopiskelijoille. Opasta voivat käyttää myös oppilaiden huoltajat tukeakseen lapsen tai nuoren musiikkiharrastusta sekä aikuisopiskelijat oman oppimisensa syventämiseen. Oppaasta voi olla apua myös musiikin ammattiopiskelijoiden oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa ja heidän tarvitsemansa tuen antamisessa.

Oppaassa keskitytään soiton oppimisen vaikeuksiin ja niiden huomioimiseen erilaisissa musiikinopetustilanteissa. Punaisena lankana on ajatus jokaisen oppijan yksilöllisyyden huomioimisesta. Musiikki on ihmeellinen asia, soittamisen ja laulamisen tulisi olla kaikkien oikeus. Oikealla asenteella ja toimivilla opetuksen keinoilla on mahdollista saada jokainen oppilas nousemaan oman parhaan osaamisensa tasolle – nauttimaan musiikista omilla ehdoillaan.

Opas perustuu kirjoittajan väitöstutkimukseen, pitkään kokemukseen soitonopettajana ja luennoitsijana sekä tutkittuun tietoon oppimisesta ja oppimisvaikeuksista. Julkaisu on suunnattu kaikkien instrumenttien opettajille sekä ryhmäopetukseen.

JULKAISU SISÄLTÄÄ:

  • kaksi kierrekantista kirjaa, joissa: teoriaa, opetuksen keinoja sekä materiaalipankki
  • 68 korttia (nuotti- ja nuottiavainkortteja sekä kuvakortteja avuksi opetukseen)

Järjestämme aiheesta myös koulutusta!
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

Oppimisen vaikeudet musiikinopiskelussa, tallennekoulutus

Täältä voit lukea julkaisun lehdistötiedotteen.

Täältä voit lukea julkaisun tekijän Johanna Hasun haastattelun.

Katso video Nuottinuotta-Kummista täältä ja laajempi video täältä!

Tutustu Nuottinuotan esittelydioihin!

 

 

Lisätiedot

Paino 1,0 kg (kilogramma)