Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille

250,00 

Tekijät: Jukka Nevala, Leila Kairaluoma, Timo Ahonen, Mikko Aro & Leena Holopainen,
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2006
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Opettajat, erityisopettajat, psykologit
ISBN: 951-39-2429-7
Hinta: 250 EUROA

1 varastossa

Kuvaus

Lukemisen ja kirjoittamisen yksilötestistö on tarkoitettu arviointivälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja muille lukivaikeuksien parissa työskenteleville. Tämä testistö on menetelmäkokonaisuuden toinen osa, joka sisältää ääneen lukemisen, kirjoittamisen sekä luetun ymmärtämisen tehtäviä. Yksilötestistöä voidaan käyttää lukivaikeuksien seulontamenetelmässä (ensimmäinen osa) seuloutuneille opiskelijoille ja henkilöille, joilla epäillään olevan ongelmia lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Lukivaikeuksien yksilötestistö on normitettu 9. luokkalaisilla, ja sitä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaan yksilölliseen arviointiin. Arviointi antaa tukea opiskelijan opiskelussa tarvitseman tuen tai erityisjärjestelyiden suunnitteluun. Lukemisen yksilötestistö sisältää käsikirjan ja testit ohjeineen sekä normitiedot tulosten tulkintaan.Lisäksi mukana on ohjevideo, joka sisältää testaus- ja korjausohjeet sekä ohjeita tulosten tulkintaan.

Yksilötestistön käyttäjien on syytä kouluttautua testin käyttöön. Tulosten ja niiden perusteella tehtävien johtopäätösten luotettavuus edellyttää sekä välineen teoreettisen taustan että sen ominaisuuksien ja rajoitusten tuntemista.

Nuorten ja aikuisten lukivaikeuksien arviointi Niilo Mäki Instituutin Lukivaikeuksien seulontamenetelmällä ja Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöllä

NMI:n julkaisemat kaksi lukivaikeuksien arvioinnin menetelmää nuorille ja aikuisille muodostavat kokonaisuuden, joka on tarkoitettu erityisesti toisen asteen opiskelijoiden lukivaikeuksien tunnistamiseen ja arviointiin. Erityisenä tavoitteena on ollut luoda kokonaisuus lukiongelmien tunnistamiseen ja niiden tarkempaan yksilölliseen arviointiin toisen asteen opintojen alkuvaiheessa, jotta saatava tieto on käytössä opintojen tukena koko opiskeluajan. Testikokonaisuus mahdollistaa arviointiprosessin, johon sisältyy lukivaikeuksien systemaattinen seulonta opiskelijaryhmissä ja esiin tulevien ongelmien tarkempi yksilöllinen arviointi.

Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille (Holopainen, Kairaluoma, Nevala, Ahonen & Aro, 2004) on ryhmätesti, joka voidaan tehdä samanaikaisesti kokonaisille opiskelijaryhmille. Testitehtävät on suunniteltu mittaamaan opiskelijan lukemisen, oikeinkirjoituksen ja luetunymmärtämisen taitoja. Seulontamenetelmää ei ole tarkoitettu lukiongelmien diagnosoinnin ainoaksi välineeksi, vaan työkaluksi, jonka avulla pystytään tehokkaasti tunnistamaan ne opiskelijat, joiden ongelmat näyttävät edellyttävän lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaa arviointia. Seulontamenetelmän testitulokset ohjaavatkin valikoimaan joillakin osa-alueilla heikosti menestyviä opiskelijoita tarkempaan tuen tarpeen selvittelyyn yksilötestien avulla.

Tässä käsikirjassa kuvattu Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille on menetelmäkokonaisuuden toinen osa, joka sisältää välineitä lukemisen, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen taitojen yksilölliseen arviointiin. Yksilöllisen arvioinnin avulla opiskelijan ongelmista ja vahvuuksista saadaan seulontatestin tunnistamiseen suuntaavaa tietoa tarkempi ja monipuolisempi lukemisen ja kirjoittamisen taitojen profiili. Saatava testitieto ja muu opiskelijan taidoista ja ongelmista kertyvä tieto auttaa suuntaamaan opintojen aikaisia tukitoimia tavalla, joka parhaiten palvelee kunkin opiskelijan yksilöllisiä tarpeita.

Menetelmät on suunniteltu lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointiprosessin peräkkäisiksi osiksi. Jo seulontamenetelmään sisältyvistä sanelutehtävistä kertyvä tieto on erityisen tärkeää ottaa huomioon myös yksilötestausvaiheessa, koska yksilötestistö ei sisällä erillistä oikeinkirjoituksen arviointivälinettä.

Molemmat menetelmät on standardoitu valtakunnallisesti ja normiaineistot koostuvat peruskoulun 9. luokan opiskelijoista. Tämä tarkoittaa sitä, että testattavien taitojen tasoa suhteutetaan arviointivälineissä peruskoulun päätösvaiheen opiskelijoiden keskimääräiseen taitotasoon eli siihen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tasoon, jolla peruskoulusta siirrytään toisen asteen oppilaitoksiin.

Lisätiedot

Paino 0.9 kg