SANASEULA Lapsen varhaisen sanaston kehityksen seulontamenetelmä

85,00 

Tekijät: Suvi Stolt & Suvi Vehkavuori
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2018
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Puheterapeutit, psykologit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja lääkärit
ISBN: 978-951-39-7398-8
Hinta: 85 EUROA

48 varastossa

Kuvaus

Sanaseula – Lapsen varhaisen sanaston kehityksen seulontamenetelmä on helppokäyttöinen ja nopea varhaisen sanaston kehityksen arviointimenetelmä, jonka tavoitteena on tunnistaa heikosti sanaston kehityksessään toisella ikävuodella etenevät lapset. Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi ikävälillä 9–24 kuukautta. Seulonnan avulla voidaan tunnistaa kehitykseensä tukea tarvitsevat lapset. Varhainen tuki voi vähentää ongelmien kasaantumista ja kielenkehityksen ongelmiin liittyviä toissijaisia vaikeuksia (esimerkiksi puhumistilanteiden välttäminen).

Menetelmä sopii hyvin esimerkiksi riskilasten kliiniseen seurantaan tai neuvolatyöhön. Menetelmää voivat käyttää puheterapeutit, psykologit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja lääkärit. Koska menetelmä pohjaa vanhempien tekemään arvioon oman lapsen varhaisen sanaston kehityksestä, menetelmä toimii myös vanhemman ja ammattihenkilön keskustelun pohjana. Sanaseulan avulla voidaan arvioida, onko lapsen varhaisen sanaston kehitys edennyt ikätason mukaisesti, vai onko tarvetta lisätutkimuksille tai jatkoseurantaan.

Sanaseula on nimensä mukaisesti tarkoitettu varhaisen sanaston seulontamenetelmäksi ja sisältää kaksi versiota:

1. Vauveli-versio: Ymmärretyn ja ilmaistun sanaston kehitys ikävälillä 9–18 kuukautta
2. Taapero-versio: Ilmaistun sanaston kehitys ja sanayhdistelmien ilmaantuminen ikävälillä 18–24 kuukautta.

Sanaseula-menetelmän manuaali sisältää arviointimenetelmän lomakkeiden lisäksi tietoa lapsen varhaisen sanaston kehityksestä ja arvioinnista. Manuaalissa kuvataan Sanaseula-menetelmän suomalaiset normit sekä menetelmän reliabiliteetti- ja validiteettitietoa. Sanaseulan lomakkeet ovat arviointimenetelmän hankkineille tulostettavissa ja ladattavissa pdf-muotoisina www-sivuilta.

Sanaseula-menetelmä on MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (nk. CDI tai MCDI -menetelmä) -menetelmäperheen suomalainen versio. Alkuperäinen CDI-menetelmän lyhyt, amerikkalainen versio on muokattu professori Larry Fensonin ja työryhmän toimesta. CDI-menetelmäperheen lyhyt suomalainen versio, Sanaseula-menetelmä, on kehitetty ja normitettu työryhmässä, johon ovat kuuluneet dosentti Suvi Stolt ja FM, väitöskirjatyöntekijä Suvi Vehkavuori.

Lue lisää:

Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti – NMI Bulletin 1/2022, Lapsen varhaisen sanaston kehityksen arviointi Sanaseula-menetelmän avulla:

https://bulletin.nmi.fi/2022/03/18/lapsen-varhaisen-sanaston-kehityksen-arviointi-sanaseula-menetelman-avulla/
Puheterapeutti 1/2019: SANASEULA – UUSI VARHAISEN SANASTON SEULONTAMENETELMÄ

Katso lyhyt esittely Sanaseulasta

Lisätiedot

Paino 0,4 kg (kilogramma)