SANASEULA

85,00 

Tekijät: Suvi Stolt & Suvi Vehkavuori
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2018
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Puheterapeutit, psykologit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja lääkärit
ISBN: 978-951-39-7398-8
Hinta: 85 EUROA

70 varastossa

Kuvaus

SANASEULA – Lapsen varhaisen sanaston kehityksen seulontamenetelmä
(MacArthur-Bates Communicative Development Inventories -arviointimenetelmän lyhyt, suomalainen versio)

Sanaseula on helppokäyttöinen ja nopea varhaisen sanaston kehityksen arviointimenetelmä, jonka tavoitteena on tunnistaa heikosti sanaston kehityksessään toisella ikävuodella etenevät lapset. Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi ikävälillä 9–24 kuukautta.

Sanaseula on nimensä mukaisesti tarkoitettu varhaisen sanaston seulontamenetelmäksi ja sisältää kaksi versiota: Vauveli-versio: Ymmärretyn ja ilmaistun sanaston kehitys ikävälillä 9–18 kuukautta ja Taapero-versio: Ilmaistun sanaston kehitys ja sanayhdistelmien ilmaantuminen ikävälillä 18–24 kuukautta. Menetelmä sopii hyvin esimerkiksi riskilasten kliiniseen seurantaan tai neuvolatyöhön. Menetelmää voivat käyttää puheterapeutit, psykologit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja lääkärit. Koska menetelmä pohjaa vanhempien tekemään arvioon oman lapsen varhaisen sanaston kehityksestä, menetelmä toimii myös vanhemman ja ammattihenkilön keskustelun pohjana. Sanaseulan avulla voidaan arvioida, onko lapsen varhaisen sanaston kehitys edennyt ikätason mukaisesti, vai onko tarvetta lisätutkimuksille tai jatkoseurantaan.

Sanaseula-menetelmä on MacArthur Communicative Development Inventories (nk. CDI tai MCDI -menetelmä) -menetelmäperheen lyhyt versio. Alkuperäinen CDI-menetelmän lyhyt, amerikkalainen versio on muokattu professori Larry Fensonin ja työryhmän toimesta. CDI-menetelmäperheen lyhyt suomalainen versio, Sanaseula-menetelmä, on kehitetty ja normitettu työryhmässä, johon ovat kuuluneet dosentti Suvi Stolt ja FM, väitöskirjatyöntekijä Suvi Vehkavuori.

Sanaseula-menetelmän manuaali sisältää arviointimenetelmän lomakkeiden lisäksi tietoa lapsen varhaisen sanaston kehityksestä ja arvioinnista. Manuaalissa kuvataan Sanaseula-menetelmän suomalaiset normit sekä menetelmän reliabiliteetti- ja validiteettitietoa. Sanaseulan lomakkeet ovat arviointimenetelmän hankkineille tulostettavissa ja ladattavissa pdf-muotoisina www-sivuilta.

Lisätiedot

Paino 0.4 kg