Nopean sarjallisen nimeämisen testi

50,00 

Julkaisun painos on loppunut ja odotamme uuden julkaisun valmistumista. Arvioitu valmistumisaika alkuvuonna 2025. Mikäli tarvitset testiä kiireellisesti, vanha versio on saatavilla 50 euron hintaan osittaisena e-tuotteena. Tuote sisältää käsikirjan ja lomakkeet sähköisenä tiedostona sekä painetut testitaulut, jotka lähetämme sinulle postissa. Kun uusi Nopean sarjallisen nimeämisen testi valmistuu, saat päivitetystä tuotteesta 35 euron alennuksen tilatessasi sen Kojusta.

Tekijät: Timo Ahonen, Sisko Tuovinen & Taisto Leppäsaari
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti & Haukkarannan koulu
Vuosi: 2003 (2. korjattu painos)
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Psykologit, terapeutit, puheterapeutit, erityisopettajat
ISBN: 952-5338-12-6
Hinta: 50 EUROA

Kuvaus

Nopean sarjallisen nimeämisen testillä voidaan arvioida 6–12 vuotiaiden lasten nimeämistä suhteessa normaaliin kehitykseen. Nopealla nimeämisellä tarkoitetaan taitoa hakea sujuvasti mielestä tuttuja sanoja kuten värejä ja esineitä. Nimeämisnopeuden on havaittu useissa tutkimuksissa ennustavan lukutaidon kehitystä ja selittävän lukivaikeuksien taustaa ja pysyvyyttä.

Nimeämisvaikeudet ovat usein yhtenä oireena laajemmissa häiriökokonaisuuksissa, kuten änkytyksessä, erityisessä kielihäiriössä, lukivaikeuksissa ja laajemmissa oppimisvaikeuksissa. Erityisesti hitaan nimeämiskyvyn ja dysleksian yhteys on tunnettu jo pitkään. Lisäksi tiedetään, että esikouluiässä ilmenevät nimeämisongelmat ennustavat vahvasti kouluiän lukemis- ja oppimisongelmia. Tämän tiedon pohjalta näitä lapsia voidaan kuntoutuksella auttaa vahvistamaan omia oppimisvalmiuksiaan jo ennen kouluikää ja tukea heidän oppimistaan koulunkäynnin alusta alkaen.

Jotta nimeämisongelmat havaitaan jo diagnosoiduissa laajemmissa häiriökokonaisuuksissa tai jotta tulevia oppimisongelmia voidaan ehkäistä/lieventää, on tärkeää että nimeämistä voidaan arvioida suhteessa sen normaaliin kehitykseen. Testissä on normit 6–12-vuotiaille lapsille. Lisäksi testin käsikirjassa kuvataan yleisen peruskoulun erityisopetusta saaneiden oppilaiden sekä kahden erityiskoulun dysfaattisten oppilaiden suoriutumista testistä. Nopean sarjallisen nimeämisen testi on tarkoitettu erityisesti puheterapeuttien, psykologien ja kielellisten vaikeuksien arviointiin perehtyneiden erityisopettajien käyttöön osaksi laajempaa kielellisten taitojen arviointia. Testi on Jyväskylässä sijaitsevien Haukkarannan koulun ja Niilo Mäki Instituutin yhteisjulkaisu.

Tulossa uudistettu versio:
Nopean sarjallisen nimeämisen testiä ollaan uudistamassa Niilo Mäki Instituutin LUKINO-hankkeessa. Samalla laajennetaan sen normeja koskemaan 5–16-vuotiaita. Arvioitu valmistumisaika on vuonna 2025.

Lisätiedot

Paino 0,8 kg (kilogramma)

Saatat myös pitää...