Nopean sarjallisen nimeämisen testi

92,00 

Tekijät: Timo Ahonen, Sisko Tuovinen & Taisto Leppäsaari
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti & Haukkarannan koulu
Vuosi: 2003 (2. korjattu painos)
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Psykologit, terapeutit, puheterapeutit
ISBN: 952-5338-12-6
Hinta: 92 EUROA

Kuvaus

Nimeämisvaikeudet ovat usein yhtenä oireena laajemmissa häiriökokonaisuuksissa, kuten änkytyksessä, erityisessä kielihäiriössä, lukivaikeuksissa ja laajemmissa oppimisvaikeuksissa. Erityisesti hitaan nimeämiskyvyn ja dysleksian yhteys on tunnettu jo pitkään. Lisäksi tiedetään, että esikouluiässä ilmenevät nimeämisongelmat ennustavat vahvasti kouluiän lukemis- ja oppimisongelmia. Tämän tiedon pohjalta näitä lapsia voidaan kuntoutuksella auttaa vahvistamaan omia oppimisvalmiuksiaan jo ennen kouluikää ja tukea heidän oppimistaan koulunkäynnin alusta alkaen. , Jotta nimeämisongelmat havaitaan jo diagnosoiduissa laajemmissa häiriökokonaisuuksissa, tai jotta tulevia oppimisongelmia voidaan ehkäistä/lieventää, on tärkeää että nimeämistä voidaan arvioida, suhteessa sen normaaliin kehitykseen. Testi on Jyväskylässä sijaitsevien Haukkarannan koulun ja Niilo Mäki Instituutin yhteisjulkaisu. Testissä on normit 6-12-vuotiaille lapsille. Lisäksi testin käsikirjassa kuvataan yleisen peruskoulun erityisopetusta saaneiden oppilaiden sekä kahden erityiskoulun dysfaattisten oppilaiden suoriutumista testistä. ‘Nopean sarjallisen nimeämisen testi’ on tarkoitettu erityisesti puheterapeuttien ja psykologien käyttöön osaksi laajempaa kielellisten taitojen arviointia.

Lisätiedot

Paino 0.8 kg