OPH: Ekapeli lukemaan oppimisen, lukutaidon kehityksen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op), 15.4.-31.12.2024 verkkotallennekoulutus

Ilmoittaudu mukaan sivun alalaidan lomakkeella.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Esiopetuksen ja perusopetuksen opetustoimen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Lukemaan oppiminen ja siinä ilmenevät vaikeudet
– Lukemisen sujuvuuden kehittyminen, sujuvuuden ongelmat ja sujuvuuden tukeminen
– Ekapeli Alku lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden ja lukutaidon kehityksen tukena
– Ekapeli Maahanmuuttaja oppimisen tukena
– Ekapelin käyttöönotto

Koulutus on päivitetty 2023 kattamaan myös Ekapeli Alku ja Ekapeli Maahanmuuttaja -sovellukset sekä perehtymään laajemmin Ekapelien käyttöönottoon. Uusia sisältöjä mm:
Ekapeli Alku lukutaidon kehityksen tukena
Luennoitsija: Miia Ronimus, PsT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Kuvaus: Ekapeli Alku -peli on tarkoitettu oppimisen tukemiseen lukutaidon kehityksen eri vaiheissa, alkaen kirjain-äännevastaavuudesta aina lukemisen sujuvoitumiseen ja luetun ymmärtämiseen asti. Luennolla käsitellään lukutaidon kehityksen eri vaiheita, minäpystyvyyden merkitystä lukutaidon kehityksessä, lukemaan oppimiseen liittyviä vaikeuksia sekä Ekapeli Alku -pelin käyttöä lukutaidon kehityksen ja minäpystyvyyden tukena.

 Ekapelin käyttö
Luennoitsija: Jaakko Ryssy, insinööri, ICT, Ekapelien ja Arvio-palvelun käyttäjätuki, Niilo Mäki Instituutti
Kuvaus: Ekapeli Alku ja Maahanmuuttaja pelien käyttöönotto ja käyttö, käydään läpi muun muassa pelaajien hallintaa.

Koulutukseen sisältyvät omaan tahtiin perehdyttävissä olevat luentotallenteet (yhteensä noin 7h) sekä koulutusmateriaalin. Lisäksi koulutuksen osallistuja tutustuu Ekapeli Alku ja Ekapeli Maahanmuuttaja -sovelluksiin oppimistehtävässä ja perehtyy lisämateriaaliin. Verkkoalustalla on lisäksi keskustelupalstalla mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Koulutuksen materiaalit verkkoympäristössä ovat saatavilla osallistujille 31.12.2024 saakka.

KOULUTTAJAT
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti
Miia Ronimus, PsT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Jaakko Ryssy, insinööri, ICT, Ekapelien ja Arvio-palvelun käyttäjätuki, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 50 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevalla lomakkeella. Kirjautumisohjeen koulutuksen verkkoympäristöön saat ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän