Yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – Yläkoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus, verkkotallennekoulutus

190,00 250,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 190 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta työparille on 250 euroa.
Ilmoittautuessasi huomioi valinta.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Yläkoulun erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat yläkouluikäisten nuorten lukitaitojen arvioinnista sekä lukivaikeuksisten nuorten opetuksesta ja oppimisen tukemisesta.

LUENTOTALLENTEEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään nuorten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden Yläkoulun DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen käsitellään lyhyesti myös YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun -testistön yksilötehtäviä (yksilöllinen arviointi). Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella oppilaan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa.

Tallenne on kuvattu syksyllä 2021 pidetyn webinaarikoulutuksen yhteydessä. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja pääsee tutustumaan Yläkoulun DigiLukiseulaan ja voi testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJA
Maria Niskakoski (ent. Paananen), KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Verkkoltallenteen pituus on noin 7 x 45 minuuttia. Luentotallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

Lisätietoa Yläkoulun DigiLukiseilasta löydät osoitteesta digilukiseula.nmi.fi. Tutustu lisenssivaihtoehtoihin ja hanki DigiLukiseula Niilo Mäki Instituutin Kojusta.

Lisätiedot

Osallistujat

Yksittäinen osallistuja, Työpari