Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet, verkkotallenne

60,00 240,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 60 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 240 euroa.
Ilmoittautuessasi huomioi valinta.

Huom! Koulutustallenteiden pituus on noin 4h 15 min.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisen haasteet kuten lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus ja tarkkaavuushäiriö esiintyvät usein samanaikaisesti. Kasautuessaan nämä ongelmat aiheuttavat haastavampia oppimisen ja koulusuoriutumisen ongelmia kuin erillisinä esiintyessään. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden oppimisen haasteiden tunnistamiseen, erottamiseen ja toisaalta tukikeinojen suunnitteluun.

Koulutuksen sisältöjä ovat mm.
Lukemisen, matematiikan ja tarkkaavuuden vaikeudet
Erillisten ja päällekkäisten oppimisvaikeuksien kognitiivinen tausta
Päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen
Tukikeinojen suunnittelun lähtökohtia

Koulutus sisältää 4h 15 min itsenäisesti katsottavia luentotallenteita sekä oppimispäiväkirjan.  Luentotallenteet ovat katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

KOULUTTAJA
Heikkilä Riikka, PsT, Niilo Mäki Instituutti

Lisätiedot

Osallistujat

Yksittäinen osallistuja, Työyhteisö