KUMMI 19. Itsesäätely ja toiminnanohjaus – suunnan, motivaation ja kapasiteetin tukeminen koulussa (E-kirja)

32,00 

Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti © 2020
Tekijät: Liisa Klenberg, Vesa Närhi, Henrik Husberg, Susanna Slama & Sira Määttä
Kuvaus: Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja
Kohderyhmät: Erityisopettajat, ohjaajat, kuraattorit ja psykologit
Sivumäärä: 106 sivua
ISBN:  978-951-39-8331-4

ISSN: 1459-0301
Hinta: 32 euroa

Kuvaus

Niilo Mäki Instituutin KUMMI-julkaisusarjassa esitellään oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä. Kirjoittajat ovat asiantuntijoita, jotka tekevät ja seuraavat oppimisvaikeusalan tutkimusta ja tuntevat erityistä tukea tarvitsevien lasten arvioinnin, opetuksen ja kuntoutuksen käytäntöjä. Heillä on kokemusta käytännön yhteistyöstä kotien ja koulujen kanssa. KUMMI-sarjan 19. osa, Itsesäätely ja toiminnanohjaus – suunnan, motivaation ja kapasiteetin tukeminen koulussa, esittelee tukitoimien järjestämisen mallin, jonka avulla kouluissa saadaan tuettua oppilaiden itsesäätelyä erityisesti käyttäytymisessä ja oppimisessa. Kirjassa kuvattu toimintamalli antaa raamit tukitoimien johdonmukaiselle suunnittelulle, toteuttamiselle ja seurannalle.

Kirjan lähtökohtana on ajatus, että itsesäätely on vuorovaikutteista ja että siihen vaikuttavat taidot kehittyvät koko ajan. Itsesäätely onnistuu, kun ympäristön vaatimukset ja yksilön taidot kohtaavat ja vastaavat toisiaan riittävän hyvin. Tuen muodot on jaettu kirjassa kolmeen askeleeseen, joissa huomio kiinnitetään toisaalta ympäristön muokkaamiseen itsesäätelyä tukevaksi, toisaalta yksilön taitojen tukemiseen:

  1. Toiminnan suunnan tukeminen – Mitä minulta odotetaan?
  2. Motivaation tukeminen – Mitä toiminnastani seuraa?
  3. Kapasiteetin tukeminen – Mitä taitoja tarvitsen?

Olennainen kysymys on, millainen lasta ympäröivien aikuisten toiminta tukee lasten ja nuorten itsesäätelyn kehitystä, vahvistaa heidän kykyään toimia vaihtuvissa tilanteissa ja mahdollistaa itsesäätelyn onnistumisen.

Kirja on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille, jotka haluavat kehittää taitojaan ja ymmärrystään itsesäätelyn kehityksen tukemisessa ja vaikeuksien kohtaamisessa. Kirja huomioi erityisesti koulukontekstin itsesäätelylle tuomat vaatimukset ja haasteet, joten se sopii erityisen hyvin kouluissa työskenteleville opettajille, erityisopettajille, ohjaajille, kuraattoreille ja psykologeille.

Tilausvahvistuksesta löydät linkin e-julkaisuun. Julkaisu on ladattavissa linkistä 5 kertaa.

Lisätiedot

Paino 0,0 kg (kilogramma)

Saatat myös pitää...