LEIKITÄÄN JA KESKITYTÄÄN (LEKE) varhaiskasvatukseen – pienten lasten toiminnanohjauksen vahvistaminen -verkkokoulutus

80,00 140,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 80 euroa/henkilö. Hinta työparille on 140 euroa. Ilmoittautuessasi huomioi valinta.

Ota yhteyttä, jos tahdot tarjouksen koulutuksesta työyhteisöllesi tai tiimillesi.

Kuvaus

Koulutus koostuu luennoista (yhteensä 101 minuuttia), koulutusmateriaaleista, erilaisista lyhyistä oppimista tukevista kertaustehtävistä sekä kahdesta palautettavasta lyhyestä tehtävästä LeKeen liittyen.
Lue lisää Leikitään ja keskitytään toiminnasta https://www.keskitytään.fi/

KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ
Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja varhaiskasvatusikäisten kanssa työskentelevät

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
LeKe-toiminnan lyhyt, alustava esittely
Käsitteet itsesäätely ja toiminnanohjaus
Itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen kehittyminen
Erilaisia toiminnanohjauksen vaikeuksia
Miten itsesäätelyä ja toiminnanohjausta tuetaan tehokkaasti?
Itsesäätelyn merkitys lasten arjessa nyt ja taitojen yhteys myöhempään elämään
Leke-toiminnan tavoite ja periaatteet
LeKe-toimintamalli
LeKe-leikit
Yhteistyö vanhempien kanssa
Oman toiminnan suunnittelu ja aloittaminen
LeKe toimintaa-logo ja ohjeita logon käyttöön

Koulutuksen lopputehtävä koostuu kahdesta tehtävästä. Tehtävä 1 on kaikille sama. Tehtävässä 2 voit valita joko vaihtoehdon A tai B.

TEHTÄVÄ 1) Kokoa yhteen *-merkityt tehtävät, joita olet tehnyt verkkokurssin eri vaiheissa.

*Kuvaile joku arjen tilanne, jossa mielestäsi tulee esille joku toiminnanohjauksen haaste. Koeta miettiä oikea tilanne, ehkä sellainen, jonka olet itse kokenut haastavana. Liitä lopuksi vastaus eli kerro, mistä toiminnanohjauksen taidosta (tai sen puutteesta) kuvaamassasi esimerkissä on kyse. Kerro myös lyhyesti, kuinka arjessa toimisit/olet toiminut vastaavasssa tilanteessa auttaaksesi lasta tai huolehtiaksesi, että vastaavia tilanteita ei syntyisi.  

*Mieti, mitä keinoja teidän ryhmässä on lasten itsesäätelyn tukemiseen? Mainitse 2-3 keinoa, kuvaa ne ja arvioi, kuinka ne ovat toimineet.

* Etsi 2-3 uutista, joissa ajattelet olevan yhteys itsesäätelyyn. Liitä uutinen (kuvana, tekstinä tai linkkinä) vastaukseesi ja pohdi miten ko. uutiset liittyvät itsesäätelyyn.

*Valitse ne LeKe-toiminnan tavoitteet ja periaatteet, jotka on helppo toteuttaa. Kirjaa ne ylös. Valitse myös ne, joita joudut/-te ehkä panostamaan. Kerro, mitä ne ovat ja miten ajattelet, että etenette näiden asioiden kanssa.

TEHTÄVÄ 2) A Kerro omin sanoin olennaisimmat asiat esiin nostaen, mitä LeKe-toiminta on TAI

2) B Tee itseäsi/ryhmääsi varten juliste/infograafi/huoneentaulu, johon tiivistät visuaalisesti LeKen ydinkohdat.

KOULUTTAJA
Päivi Moisio, KM, varhaiskasvatuksen opettaja

Lisätiedot

Osallistujat

Yksittäinen osallistuja, Työpari