LENE – Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio KÄSIKIRJAPAKETTI

64,00 

Tekijät: Riitta Valtonen, Kirsi Mustonen & työryhmä
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2003
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Neuvolan henkilökunta, terveydenhoitajat, neuvolalääkärit, fysioterapeutit, puheterapeutit, toimintaterapeutit, psykologit
ISBN: 952-5028-20-8
Hinta: 64 EUROA, sisältää uuden leikkikenttäkuvan.

LENE:n kriteerimuutokset (Lisätty 5.9.2006)

Kuvaus

Lue lisää Lene on neuvoloiden käyttöön tarkoitettu lapsen neurologisen kehityksen arviointimenetelmä. Lene on tarkoitettu 2.5-3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaiden lasten arviointiin ja se kattaa lapsen neurologisen kehityksen keskeiset osa-alueet kussakin ikäryhmässä. Arvioinnissa yhdistetään määrällistä ja laadullista arviointia ja muutamilla osa-alueilla myös vanhemmilta saatua tietoa. Tutkittavista osa-alueista muodostetaan kokonaisarviot käyttäen kriteereitä 0 (normaali), 1 (lievästi poikkeava) ja 2 (selvästi poikkeava).

Lenen toimivuutta on arvioitu kolmessa psykologian pro gradu työssä ja kokeiltu Pohjois-Karjalan alueen neuvoloissa, minkä pohjalta Lenen osioita ja arviointiperusteita on kehitetty. Laajempi seurantatutkimus Lenen ennustuskyvystä on alkanut vuonna 2001. Terveydenhoitajilta saadut palautteet Lenen toimivuudesta ovat olleet myönteisiä. Lene on koettu paitsi luotettavaksi myös käteväksi terveydenhoitajan työvälineeksi. Terveydenhoitajien mukaan myös vanhemmat ovat kokeneet Lenen antavan aiempiin seulontamenetelmiin verrattuna enemmän tietoa lapsen kehityksestä ja toimivan vanhempien ja terveydenhoitajan välisen keskustelun pohjana.

Lenen kehittämiseen ovat osallistuneet neuropsykologi Riitta Valtonen, lastenneurologi Kirsi Mustonen, psykologi Leena Pesälä, puheterapeutit Tarja Heikkinen, Tiina Määttä ja Riitta-Maija Rönkkö, toimintaterapeutit Siiri Hiltunen ja Riitta Onkalo-Okkonen, fysioterapeutti Seija Ruotsalainen ja terveydenhoitajat Aila Turunen ja Paula Silvennoinen. Arviointimenetelmä on tarkoitettu neuvolan henkilökunnan, terveydenhoitajien,neuvolalääkäreiden, fysioterapeuttien, puheterapeuttien, toimintaterapeuttien ja psykologien käyttöön.

Lisätiedot

Paino 0,5 kg (kilogramma)