LENE – Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arviointimenetelmä, verkkotallenne

170,00 470,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 170 euroa/henkilö. Samalla ilmoittautumisella ilmoitetut lisähenkilöt samasta työyhteisöstä 50eur/henkilö.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Neuvolan henkilökunta: terveydenhoitajat, lääkärit, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit, psykologit, päivähoidon ja neuvolan yhdyshenkilöt

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Lene-menetelmän esittely
– Neurologisen kehityksen häiriöiden luonne
– Seulonnan kysymyksiä
– Lenen toimivuus ja luotettavuus tutkimusten valossa
– Lenen osiot ja arvioinnin periaatteet
– Lenen sisältö eri ikäryhmissä
– Lyhyitä katsauksia keskeisiin kehityksen ongelmiin
– Lene päiväkodissa

Koulutuksen kesto on noin 7 x 45 min. Luentotallenteet sisältävät osioita myös Lene-opetusvideosta. Luentotallenteet ovat katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.
Lisätietoja Lenestä.

KOULUTTAJA
Riitta Valtonen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 170 euroa/henkilö. Samalla ilmoittautumisella ilmoitetut lisähenkilöt samasta työyhteisöstä 50eur/henkilö. Ilmoittaessasi useampia henkilöitä koulutukseen, kirjoita lisätietokenttään lisähenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Lisätiedot

Valitse montako osallistujaa osallistuu samasta työyhteisöstä

1 osallistuja, 2 osallistujaa, 3 osallistujaa, 4 osallistujaa, 5 osallistujaa, 6 osallistujaa, 7