Liikkuen matikkaa – Opettajan opas 3.lk matematiikan oppituntien toteuttamiseen liikkuen

21,00 

Tekijät: Sirpa Sneck, Heidi Syväoja, Piritta Asunta ja Tuija Tammelin
Julkaisija: Likes, Jyväskylä
Painetun oppaan kustannus ja jakelu: Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä
Julkaisuvuosi: 2021
Kuvaus: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 391.
Kohderyhmät: 3. luokan matematiikan opettajat ja soveltaen muiden vuosiluokkien matematiikan opettajat
ISBN: 978-951-790-538-1 | ISSN 0357-2498
Sisällys: 208 sivua + kannet
Hinta: 21 EUROA
© Likes ja tekijät 2021

 

174 varastossa

Kuvaus

Liikkuen matikkaa -opas sisältää tehtäviä 3. luokan matematiikan opetukseen liikkuen. Oppaan tehtävät sisältävät seuraavat matematiikan oppisisällöt: kertolasku, jakolasku, geometria, yhteen- ja vähennyslaskut, aika, mittaaminen ja koodaus.

Opas sisältää Liikkuvaa matikkaa -tehtäviä, jotka ovat noin 20 minuutin mittaisia toiminnallisen opetuksen kokonaisuuksia. Jokaiseen tehtävään on valmis tuntisuunnitelma, jossa kerrotaan tarvittavat tilat, välineet ja liitteet. Matematiikan opiskelun lomassa haastetaan monipuolisesti niin tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja kuin voimaakin. Motorinen taitotaso otetaan tehtävissä huomioon antaen ohjeita helpottamaan tai vaikeuttamaan harjoitetta. Osaan tehtävistä on olemassa ohjevideo.

Pedagogisia tavoitteita ja periaatteita:

  • Tavoitteena on 20 min liikkumista istumisen sijaan. Liikkuminen voidaan jakaa kahteen osaan tunnin aikana.
  • Matematiikan perustaitojen vahvistaminen: lukujonotaidot, kymmenjärjestelmä, yhteen- ja vähennyslaskut (alue 0–10000), kerto- ja jakolaskut, mittaaminen, geometria, koodaaminen, taitojen soveltaminen
  • Motoristen perustaitojen kehittäminen: tasapainotaidot, liikkumistaidot, välineen käsittelytaidot ja voima. Apuna liikekortit.
  • Visualisointi ja sanallistaminen
  • Liikunnallisuus ja toiminnallisuus
  • Yhteistoiminnallisuus ja leikkimielisyys
Osassa harjoitteista käytetään koulusta helposti löytyviä välineitä ja tiloja. Tehtävissä on vaihtelua myös sen mukaan, suoritetaanko niitä yksin, parin tai ryhmän kanssa vai koko luokkana. Tutkittuun tietoon perustuvia oppaita on helppo käyttää. Oppaat ovat saaneet sekä opettajilta että oppilailta hyvää palautetta.

Liikkuvaa matikkaa -tutkimushankkeessa selvitettiin, miten liikunnallinen matematiikan oppitunti vaikuttaa 3. luokan oppilaiden oppimistuloksiin, kognitiivisiin toimintoihin, viihtyvyyteen, motivaatioon ja motorisiin taitoihin. Tulosten mukaan liikkeen integroiminen matematiikan tehtäviin sitouttaa oppilaita opiskeluun ja antaa viitteitä kasvaneesta motivaatiosta.

Liikkuen matikkaa -opas on kehitetty tutkimuksessa mukana olleiden opettajien palautteen sekä tutkimustulosten perusteella. Oppaassa on kuvattu, miten Liikkuen matikkaa -tehtäviä käytettiin tutkimushankkeessa. Tehtäviä voi käyttää opetuksessa haluamallaan tavalla ja vapaassa järjestyksessä matematiikan oppitunneilla. Tehtävät sopivat soveltaen myös muille vuosiluokille.

Ohjeet löytyvät myös verkosta: liikkuvakoulu.fi/ideat

Lisätiedot

Paino 0,8 kg (kilogramma)