Liikuntabreikit – Opettajan opas oppitunnin tauottamiseen liikkuen

19,00 

Tekijät: Heidi Syväoja, Piritta Asunta, Henna Haapala, Sirpa Sneck ja Tuija Tammelin
Julkaisija: Likes, Jyväskylä
Painetun oppaan kustannus ja jakelu: Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä
Julkaisuvuosi: 2021
Kuvaus: Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 391.
Kohderyhmät: Alakoulun opettajat ja matematiikan opettajat
ISBN: 978-951-790-540-4 | ISSN 0357-2498
Sisällys: 122 sivua + kannet
Hinta: 19 EUROA
© Likes ja tekijät 2021

 

172 varastossa

Kuvaus

Liikuntabreikit on opas oppitunnin tauottamiseen liikkuen. Opas sisältää pelejä ja leikkejä, jotka kehittävät ja haastavat monipuolisesti niin tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja kuin voimaakin. Motorinen taitotaso otetaan tehtävissä huomioon antaen ohjeita helpottamaan tai vaikeuttamaan harjoitetta. Osaan tehtävistä on olemassa ohjevideo.

Osassa harjoitteista käytetään koulusta helposti löytyviä välineitä ja tiloja. Tehtävissä on vaihtelua myös sen mukaan, suoritetaanko niitä yksin, parin tai ryhmän kanssa vai koko luokkana. Breikit harjoittavat tasapainotaitoja, liikkumistaitoja, välineen käsittelytaitoja ja voimaa. Liikuntabreikkejä voi käyttää opetuksessa haluamallaan tavalla ja vapaassa järjestyksessä. Liikuntabreikit soveltuvat myös muille oppitunneille ja muille vuosiluokille.

Pedagogisia tavoitteita:

  • Tavoitteena 10 min liikkumista istumisen sijaan, joka jaetaan kahteen osaan tunnin aikana (2 x 5 min liikuntabreikit)
  • Erilaisten motoristen perustaitojen harjoittaminen: tasapainotaidot, liikkumistaidot, välineen käsittelytaidot ja voima
  • Liikunnallisuus ja toiminnallisuus
  • Yhteistoiminnallisuus ja leikkimielisyys

Tutkittuun tietoon perustuvia oppaita on helppo käyttää. Oppaat ovat saaneet sekä opettajilta että oppilailta hyvää palautetta. Liikuntabreikit-opas on kehitetty tutkimuksessa mukana olleiden opettajien palautteen sekä tutkimustulosten perusteella. Oppaassa on kuvattu, miten liikuntabreikkejä käytettiin tutkimushankkeessa.

Liikkuvaa matikkaa -tutkimushankkeessa selvitettiin, miten liikunnallinen matematiikan oppitunti vaikuttaa 3. luokan oppilaiden oppimistuloksiin, kognitiivisiin toimintoihin, viihtyvyyteen, motivaatioon ja motorisiin taitoihin. Tulosten mukaan liikkeen integroiminen matematiikan tehtäviin sitouttaa oppilaita opiskeluun ja antaa viitteitä kasvaneesta motivaatiosta. Ohjeet löytyvät myös verkosta: liikkuvakoulu.fi/ideat

Tutustu myös oppaaseen Liikkuen matikkaa – Opettajan opas 3.lk matematiikan oppituntien toteuttamiseen liikkuen

Lue lisää:
Lisää liikettä oppitunneille – paljon hyvää koulupäivään

Lisätiedot

Paino 0,5 kg (kilogramma)