AKI – Lukitaitojen yksilöllinen arviointi ja oppimisen seuranta luokille 1–6

Ilmestyy syksyllä 2024!

Kuvaus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmät: Opettajat, erityisopettajat, psykologit, puheterapeutit
Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti © 2024
Kirjoittajat: Riikka Heikkilä, Pirita Korpivaara, Annastiina Kettunen, Roosa Karhunen, Kenneth Eklund, Anna-Bella Nivala ja Paula Salmi
Kuvitus: Terese Bast
Taitto:

Kuvaus

AKI-arviointivälineistöön on aiemmin julkaistu AKI – Alakoulun DigiLukiseula luokille 1–6 (erikseen tuotteet luokille 1–2 ja luokille 36), jonka avulla tunnistetaan oppilaat, joilla on riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin. Nyt julkaistavat lukitaitojen yksilöllisen arvioinnin ja oppimisen seurannan välineet mahdollistavat taitojen tarkemman arvioinnin sekä oppimisen seurannan tuen aikana. Välineistö sisältää arvioijalle tarkoitetun käsikirjan sekä oppijan materiaalin.

AKI-menetelmä kokonaisuudessaan mahdollistaa tuen tarpeen varhaisen tunnistamisen, tehokkaan tuen suunnittelun ja sen vaikuttavuuden arvioinnin luku- ja kirjoitustaitojen osalta. Se on tarkoitettu arviointivälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja muille alakoululaisten luku- ja kirjoitustaidon parissa työskenteleville.

Yksilöarviointitehtävät koostuvat kolmesta ääneen lukemisen tehtävästä:

 • sanojen lukeminen
 • merkityksettömien sanojen lukeminen
 • tekstin lukeminen

Oppimisen seurannan tehtävät koostuvat lukusujuvuuden ja oikeinkirjoituksen tehtävistä. Jokaisesta tehtävästä on kymmenen eri listaa, jotka ovat keskenään mahdollisimman rinnakkaisia. Tämä mahdollistaa taidon kehittymisen seurannan.

 • Lukusujuvuus
  • tavut
  • diftongitavut
  • lyhyet merkityksettömät sanat
  • pitkät merkityksettömät sanat
  • tekstit
 • Oikeinkirjoitus
  • lyhyet merkityksettömät sanat
  • pitkät merkityksettömät sanat
  • lisämateriaali: loppukahdennussanat

AKI – Lukitaitojen yksilöllinen arviointi ja oppimisen seuranta luokille 1–6 sisältää käsikirjan ja tehtävien monistepohjat ohjeineen sekä normitiedot tulosten tulkintaan. Se sisältää myös menetelmät taitojen kehittymisen havainnollistamiseen.

Saatat myös pitää...