Oppimisen vaikeudet

38,00 

Toimittajat: Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen & Tiina Siiskonen
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2019
Käyttötarkoitus: Kirjat, oppikirjat
Kohderyhmä: Kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijät ja opiskelijat
Sivumäärä: 416
ISBN: 978-951-39-7744-3
Hinta: 38 euroa

Kuvaus

Miksi oppiminen on joillekin lapsille vaikeaa?
Miksi kaikki lapset eivät olekaan aina innokkaita oppimaan?
Miten oppimista voitaisiin parhaiten tukea?

Miten uusin tutkimustieto vastaa näihin kysymyksiin?

Oppimisen vaikeudet on kattava tietolähde kaikille, jotka haluavat ymmärtää oppimista ja oppimisen vaikeuksia. Teos tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa ja työkaluja lasten kanssa työskenteleville. Teoksen nimi kuvaa tavanomaista laajempaa näkemystä oppimisen ongelmista. Teos perustuu toisiaan täydentävään kasvatustieteen, erityispedagogiikan, neuro-, kehitys- ja kasvatuspsykologian sekä genetiikan asiantuntemukseen. Vaikeuksia tarkastellaan yksilöllisen erilaisuuden, oppimisympäristöjen sekä opetuksen ja tuen järjestämisen näkökulmista.

Oppimisen vaikeudet tarjoaa luotettavaan tutkimukseen perustuvaa käytännönläheistä tietoa oppimisesta ja oppimisen tuen keinoista ja niiden toimivuudesta. Teoksessa avataan oppimista muovaavia tekijöitä, kuten perinnöllisiä ja aivotoimintoihin liittyviä tekijöitä, motivaatiota, sosiaalisia suhteitaja vuorovaikutusta. Siinä paneudutaan erilaisiin oppimisen ongelmiin kuten kielenkehityksen, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin, matematiikan oppisen ongelmiin, tarkkaavuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen pulmiin, hahmottamisen vaikeuksiin sekä motorisiin oppimisvaikeuksiin. Se on oivallinen käsikirja jokaisen ammattilaisen käyttöön.

Saatavissa myös e-kirjana.

 

Kirjan sisällysluettelon löydät täältä:

Oppimisen vaikeudet -kirjan sisällys

Lisätiedot

Paino 0,8 kg (kilogramma)

Saatat myös pitää...