SSB – Test i Snabb Seriell Benämning

120,00 

Utgivare: Niilo Mäki Institutet ©
Författare: Paula Salmi, Laura Plyhm, Ann-Katrine Risberg, Pia Vataja & Jari Westerholm
Pärmbild: Ulkoasu Antti Heikkinen Oy
Illustratör: Titta Kotiranta
Språkgranskning: Berit Sjöman
Ombrytning: Teemu Tamminen & Atte Palokangas
Tryck: Grano, Helsinki (2019)
1:a upplagan
ISBN: 978-951-39-7692-7
Pris: 120 EURO

Kuvaus

Materialet SSB – Test i Snabb Seriell Benämning används för att testa benämningsförmågan hos barn. Testet består av åtta uppgifter; Färger, Siffror, Bokstäver, Föremål, Siffror och bokstäver, Färger, Siffror och bokstäver, Verb och Ord. Med hjälp av SSB-testet kan talterapeuter, speciallärare eller psykologer på ett effektivt sätt testa ett barns benämningshastighet samt eventuella benämningsfel. SSB-testet kan genomföras då man misstänker att barnet har svårigheter med benämning, språkliga svårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller mer omfattande inlärningssvårigheter. SSB-testet har normer för finlandssvenska barn i åldern 6-13 år.

Handledningen innehåller teori om benämningsförmåga och benämningssvårigheter, anvisningar för genomförande av testet samt anvisningar för rättande och tolkning av resultat. Inom några år ger vi även ut normer för åk 7 och 9.

Du kan också beställa via e-post: maria.haakana@nmi.fi

Lisätiedot

Paino 0,4 kg (kilogramma)