YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun

320,00 

Tekijät: Marja-Kristiina Lerkkanen, Kenneth Eklund, Heidi Löytynoja, Mikko Aro & Anna-Maija Poikkeus
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2018
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Opettajat, erityisopettajat, psykologit
ISBN: 978-951-39-7538-8
Hinta: 320 EUROA

Kuvaus

YKÄ – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä yläkouluun on tarkoitettu arviointivälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja muille yläkoululaisten luku- ja kirjoitustaidon parissa työskenteleville. Arviointimenetelmää voidaan hyödyntää, kun oppilaat siirtyvät alakoulusta yläkoulun 7. luokalle ja yläkoulun päättövaiheessa 9. luokalla. Tehtävät on normitettu 7. ja 9. luokkalaisille (kevään taitotaso).

YKÄ-arviointimenetelmä sisältää sekä ryhmä- että yksilötehtäviä luku- ja kirjoitustaidon arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon ongelmien tunnistamiseen yläkoulussa. Tehtävätyypit ovat samoja seitsämännen ja yhdeksännen luokan oppilaille. Ryhmässä tehtävät seulontatehtävät ovat tarkoitettu koko ryhmän tai luokan tehtäviksi. Seulonnan tehtävä on saada nopeasti ja vaivattomasti arvio koko luokan tai ryhmän luku- ja kirjoitustaidosta sekä tunnistaa ne oppilaat, joiden lukutaito poikkeaa selvästi ikätovereiden taidoista (noin 20 % ikäluokasta). Heidän kohdallaan on syytä tehdä myös yksilöarviointitehtäviä, jotta lukutaidon ongelmista saadaan tarkempi kuva. Arviointimenetelmän tehtävät auttavat oppilaan tuen tarpeen tunnistamisessa ja tarkoituksenmukaisen tuen suunnittelussa.

Seulontatehtäviä on viisi:

  • sanojen lukeminen
  • virkkeiden lukeminen
  • erota sanat toisistaan
  • sanelukirjoitus
  • tekstin ymmärtäminen

Yksilöarviointitehtävät koostuvat kahdesta ääneen lukemisen tehtävästä:

  • pseudosanalistan lukeminen
  • tekstin lukeminen

Arviointimenetelmä sisältää testikäsikirjan ja tehtävien monistepohjat ohjeineen sekä normitiedot tulosten tulkintaan.

Arviointimenelmän käyttöön on tarjolla maksullista verkkokoulutusta.

Lisätietoa

NMI-Bulletin 4/2018: YKÄ – Uusi menetelmä yläkouluikäisten luku- ja kirjoitustaidon arviointiin

Lisätiedot

Paino 0,65 kg (kilogramma)

Saatat myös pitää...