Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen (E-kirja)

30,00 

Tekijät: Tuija Aro & Marja-Leena Laakso (Toim.)
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2020 (2011)
Kohderyhmä: Alle kouluikäisten ja alaluokkalaisten kanssa työskentelevät.
ISBN: 978-951-39-8113-6
Hinta: 30 EUROA

Kuvaus

Lapsen itsesäätelytaitojen puutteet näkyvät vaikeutena säädellä käyttäytymistä ja tunteita sekä puutteina kognitiivisessa kontrollissa, kuten tarkkaavaisuuden suuntaamisessa. Päivähoitoiässä hankaluudet saattavat ilmetä aggressiivisuutena, impulsiivisuutena tai voimakkaana arkuutena johtaen hankauksiin aikuisten kanssa ja vaikeuksiin toimia yhdessä ikätovereiden kanssa. Tässä lasten parissa työskenteleville ammattilaisille suunnatussa kirjassa, Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen, kuvataan itsesäätelytaitojen kehitystä, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä keinoja tukea lapsen kehitystä. Itsesäätelytaitoja tarkastellaan kognitiivisen kehityksen sekä lapsen ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen näkökulmista. Itsesäätelyn puutteiden merkitystä kuvataan muun muassa sosiaalisten taitojen, leikin ja ryhmässä toimimisen kannalta. Keskeistä kirjassa on erilaisten tukimuotojen esittely painottaen sitä, miten aikuiset voivat tukea kehitystä lapsen arjessa. Lisäksi kirjassa pohditaan keinoja tukea vanhempia ja päivähoidon henkilökuntaa.

Kirjan kirjoittajat ovat psykologian ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Kirja on tarkoitettu alle kouluikäisten ja alaluokkalaisten parissa työskenteleville.

Kirjan sisällysluettelon ja kirjoittajatiedot löydät täältä

Tilausvahvistuksesta löydät linkin e-julkaisuun. Julkaisu on ladattavissa linkistä 5 kertaa.

Lisätiedot

Paino 0,0 kg (kilogramma)

Saatat myös pitää...