Tulostettavat toimintaohjekuvat kouluun (E-tuote)

38,00 

Kuvaus

Toimintaohjekuvat ovat kouluun tarkoitettuja kuvia tukemaan toivotun käyttäytymisen oppimista ja opettamista. Systemaattinen toivotun käyttäytymisen opettaminen on tärkeä osa käyttäytymisen yleistä tukea. Selkeästi muotoillut, mahdollisimman yhdenmukaiset ja riittävän konkreettiset toimintaohjeet tukevat toivotun käyttäytymisen oppimista eri tiloissa ja tilanteissa.  Sanallisesti muotoillun toimintaohjeen tukena käytettävä, jatkuvasti näkyvillä oleva kuva muistuttaa yhdessä sovituista käyttäytymisodotuksista.

Kuvissa aiheina ovat ulkoilu, ajanhallinta, työskentely, kuunteleminen, pukeminen, yhteistyö, siisteys ja järjestys, vuoron odottaminen ja toisen huomioiminen. Kuviin on mahdollista itse muotoilla kussakin tilassa tai tilanteessa tarvittava sanallinen toimintaohje.

E-tuotteeseen on päivitetty myös mm. turvaväleistä, hihaan aivastamisesta ja käsihygieniasta muistuttamiseen sopivat toimintaohjekuvat.

Tulostettavia kuvia on 50 kpl.

Materiaalin käyttö on sallittu ainoastaan siinä yksikössä, mihin se on tilattu. Teoksen jakelu ja osittainen kopiointi muuhun kuin lain sallimaan käyttöön ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa on korvausvastuun ja rangaistuksen uhalla kielletty.

Kuvitus: Jarkko Vehniäinen

Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti © 2019