Tulostettavat toimintaohjekuvat varhaiskasvatukseen (E-tuote)

38,00 

Kuvaus

Toimintaohjekuvat ovat varhaiskasvatukseen tarkoitettuja kuvia tukemaan toivotun käyttäytymisen oppimista ja opettamista. Systemaattinen toivotun käyttäytymisen opettaminen on tärkeä osa käyttäytymisen yleistä tukea. Selkeästi muotoillut, mahdollisimman yhdenmukaiset ja riittävän konkreettiset toimintaohjeet tukevat toivotun käyttäytymisen oppimista eri tiloissa ja tilanteissa.  Sanallisesti muotoillun toimintaohjeen tukena käytettävä, jatkuvasti näkyvillä oleva kuva muistuttaa yhdessä sovituista käyttäytymisodotuksista.

Varhaiskasvatukseen suunnitelluissa kuvissa  aiheina ovat esimerkiksi siirtymätilanteet, leikki, pukeminen/riisuminen, ruokailu, wc, lepohetki, ohjattu koko ryhmän tilanne ja ulkoilu. Kuviin on mahdollista itse muotoilla kussakin tilassa tai tilanteessa tarvittava sanallinen toimintaohje.

Tulostettavia kuvia on 32 kpl.

Materiaalin käyttö on sallittu ainoastaan siinä yksikössä, mihin se on tilattu. Teoksen jakelu ja osittainen kopiointi muuhun kuin lain sallimaan käyttöön ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa on korvausvastuun ja rangaistuksen uhalla kielletty.

Kuvitus: Jarkko Vehniäinen

Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti © 2019