VANE-PSY, vauvan neurologisen ja psyykkisen kehityksen arviointimenetelmä, uudistettu painos

60,00 

Tekijä: Kirsi Mustonen
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2013
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Neuvolalle suunnattu kehityksen seulontamenetelmä, soveltuu myös muuhun kehitysseurantaan.
ISBN: 978-951-39-5050-7
Hinta: 60 EUROA

88 varastossa

Kuvaus

Vane-psy on nopea ja helppokäyttöinen strukturoitu arviointimenetelmä, joka on tarkoitettu 1,5 kk, 4 kk, 8 kk ja 18 kk ikäisten vauvojen neurologiseen ja psyykkiseen arviointiin. Painopiste on paneutuvassa vauvan havainnoinnissa ja tutkimisessa.

Arviointi sisältää vauvan kehityksen osa-alueet, kuten vuorovaikutuksen, leikin ja kielen kehityksen arvioinnin sekä näkö, kuulo ja sensomotoriikan arvioinnin, joten niistä rakentuu strukturoitu kokonaisuus. Arvioinnista saatavaa tietoa verrataan samalla vanhempien antamaan informaatioon.

Vane-psyn tavoitteena on vastata vauvan kehityksen seurantaan liittyviin tarpeisiin:

  1. Havainnoida systemaattisella ja arvostavalla tavalla vauvan käyttäytymistä ja kehityksen osa-alueita ja verrata havaintoja vanhemmilta saatuun tietoon.
  2. Muodostaa kokonaisvaltainen näkemys lapsen kehityksestä sekä lapsen ja vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta.
  3. Antaa arvioinnin perusteella ohjeita jatkotutkimuksen tarpeesta ja kehityksen tukemisesta.

Vane-psy on neuvolalle suunnattu kehityksen seulontamenetelmä, mutta se soveltuu myös muuhun kehitysseurantaan. Arviointimenetelmän tekemiseen menee kokeneelta kliinikolta aikaa noin 15 minuuttia. Materiaali sisältää käsikirjan ja arviointilomakkeet. Tarvittava testivälineistö on lueteltu käsikirjassa ja se sisältää suurelta osin lastenneuvolan tavanomaista välineistöä.

Lisätietoa:

THL: Vauvan psyykkinen ja neurologinen kehitys (Vane-psy)
NMI-Bulletin 4/2007: Vane-psy eli Vauvan neurologisen ja psyykkisen kehityksen arviointimenetelmä

Lisätiedot

Paino 0,3 kg (kilogramma)