ESIKKO – Lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus – verkkokoulutustallenne

30,00 90,00 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 30 euroa/henkilö. Samalla ilmoittautumisella ilmoitetut lisähenkilöt samasta työyhteisöstä 90 eur/työyhteisö.

Kuvaus

Huom! Koulutuksen pituus 30 min

Esikko-kysely on helppo- ja nopeakäyttöinen seulontamenetelmä, joka on tarkoitettu 6–24 kuukauden ikäisten lasten esikielellisen kommunikaation ja varhaisen kielen kehityksen arviointiin ja seurantaan.

Arviointitiedon antajina ovat lapsen vanhemmat, joita pyydetään tietyissä ikävaiheissa kirjaamaan lomakkeisiin havaintojaan lapsen kommunikaatiosta ja varhaisesta kielestä.  Menetelmä tukee vanhemman ja lapsen varhaista vuorovaikutusta vahvistavaa yhteistyötä antamalla pohjan keskusteluun vanhempien ja kehitykselliseen arviointiin osallistuvien muiden aikuisten välillä. Esikko-kysely antaa viitteitä siitä, onko lapsen kehitystä syytä seurata tavallista tarkemmin vai onko tarvetta lisätutkimuksille tai tukitoimille.

Esikko-kysely perustuu Yhdysvalloissa vuonna 2002 julkaistuun lapsen varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen tutkimusmenetelmään Communication and Symbolic Behavior Scales, Developmental Profile (CSBS DP), jonka ovat kehittäneet professorit Amy Wetherby ja Barry Prizant (Florida State University). Menetelmän suomalaisen kehitystyön ovat toteuttaneet kielen kehityksen tutkijat professori Marja-Leena Laakso, tutkija Kenneth Eklund ja professori Anna-Maija Poikkeus Jyväskylän yliopistosta.

Julkaisu sisältää lomakkeen lisäksi tutkimukseen perustuvaa taustatietoa lapsen esikielellisen kommunikaation kehityksestä, Esikko-kyselyn suomalaiset normi- ja reliabiliteettitiedot sekä validointitietoa.

https://koju.nmi.fi/tuote/esikko-lapsen-esikielellisen-kommunikaation-ja-kielen-ensikartoitus/

KOHDERYHMÄT
Esikko on pääasiassa suunnattu työvälineeksi neuvolaan, mutta sitä voivat käyttää myös varhaiskasvatuksen erityisopettajat, puheterapeutit ja psykologit, jotka työskentelevät pienten lasten kanssa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Taustaa
Ensikartoituslomake
Esikko-menetelmä
Esikielellisten taitojen kehitys Esikko-menetelmällä tarkasteltuna
Lomakkeen esittely
Käytännön toteutus
Tulkinta

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 30 euroa/henkilö. Työyhteisöhinta on 90 euroa.
Koulutushintaan ei sisälly testiä.

Lisätiedot

Valitse montako osallistujaa osallistuu samasta työyhteisöstä

1 osallistuja, 2 osallistujaa, 3 osallistujaa tai enemmän