KUMMI 22. Leikitään ja keskitytään varhaiskasvatuksessa – Toimintamalli toiminnanohjauksen tukemiseen

Ilmestyy keväällä 2024!

Kuvaus: Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja
Kohderyhmät: Varhaiskasvatuksen henkilöstö, sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaiset
Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti © 2024
Kirjoittajat: Päivi Moisio, Sini Teivaanmäki, Niina Posio ja Liisa Klenberg
Toimittaja: Päivi Moisio
Kuvitus: Päivi Moisio, Lasse Eskola ja Assi Karppinen
Taitto: Assi Karppinen

Kuvaus

Niilo Mäki Instituutin KUMMI-julkaisusarjassa esitellään oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä.

Lasten itsesäätelyn kehitystä voidaan tukea vahvistamalla toiminnanohjauksen taitoja.
Toiminnanohjauksen harjoittelu on hyvä aloittaa varhain, jotta itsesäätelyhaasteista
helposti aiheutuvat muut vaikeudet voidaan minimoida. Kehitystä tapahtuu luonnostaan
paljon varhaiskasvatusiässä, jolloin näihin taitoihin on myös hyvä vaikuttaa. Varhaiskasva-
tusikäisten harjoittelun pitää olla mukavaa ja innostavaa. Leikki on siksi lapsille luonteva
ja mukava tapa harjoitella itsesäätelyn taustalla olevia toiminnanohjauksen taitoja. Sitä
Leikitään ja keskitytään-toimintamallissa hyödynnetään.
KUMMI 22 esittelee leikkiin perustuvan Leikitään ja keskitytään -toimintamallin, joka on
kehitetty tukemaan lasten itsesäätelyn kehitystä. Toimintamalli soveltuu toteutettavaksi
osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

Julkaisussa:
• kuvataan Leikitään ja keskitytään -toimintamalli, LeKe
• avataan toimintamallin taustakäsitteitä (itsesäätely, toiminnanohjaus)
• esitellään teoriaa ja viimeisintä tutkimusta itsesäätelyn kehittymisestä ja sen tukemis-
esta.

Leikitään ja keskitytään -toiminta on jäsennelty ja joustava työtapa varhaiskasvatukseen.
Se huomioi arjen tarpeet ja tilanteet. Lasten itsesäätelyn kehitystä tuetaan sääntöleikkien
ja -pelien avulla, vahvalla aikuisen ohjauksella.
KUMMI sisältää lisäksi valmista materiaalia LeKe-toiminnan toteuttamiseen

KUMMI 22. Leikitään ja keskitytään varhaiskasvatuksessa – Toimintamalli toiminnanohjauksen tukemiseen ilmestyy keväällä 2024!

Järjestämme aiheesta myös koulutusta!
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

LEIKITÄÄN JA KESKITYTÄÄN (LEKE) – pienten lasten toiminnanohjauksen vahvistaminen 13.9., 8.11.2024 ja 10.1.2025 Helsinki

 

Lisätiedot

Paino 1,0 kg (kilogramma)