Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille

250,00 

Tekijät: Jukka Nevala, Leila Kairaluoma, Timo Ahonen, Mikko Aro & Leena Holopainen,
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2006
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Opettajat, erityisopettajat, psykologit
ISBN: 951-39-2429-7
Hinta: 250 EUROA

Kuvaus

Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille on normitettu 9. luokkalaisilla, ja sitä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten lukemisen, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen taitojen yksilölliseen arviointiin. Yksilötestistö on menetelmäkokonaisuuden toinen osa. Sitä voidaan käyttää lukivaikeuksien seulontamenetelmässä (ensimmäinen osa) seuloutuneille opiskelijoille ja henkilöille, joilla epäillään olevan ongelmia lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa.

Yksilöllisen arvioinnin avulla opiskelijan ongelmista ja vahvuuksista saadaan tarkempi ja monipuolisempi lukemisen ja kirjoittamisen taitojen profiili. Arviointi antaa tukea opiskelijan opiskelussa tarvitseman tuen tai erityisjärjestelyiden suunnitteluun. Testitieto ja muu opiskelijan taidoista ja ongelmista kertyvä tieto auttaa suuntaamaan opintojen aikaisia tukitoimia tavalla, joka parhaiten palvelee kunkin opiskelijan yksilöllisiä tarpeita.

Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö sisältää käsikirjan ja testit ohjeineen sekä normitiedot tulosten tulkintaan. Lisäksi mukana on ohjevideo, joka sisältää testaus- ja korjausohjeet sekä ohjeita tulosten tulkintaan. Yksilötestistö on tarkoitettu arviointivälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja muille lukivaikeuksien parissa työskenteleville. Yksilötestistön käyttäjien on syytä kouluttautua testin käyttöön. Tulosten ja niiden perusteella tehtävien johtopäätösten luotettavuus edellyttää sekä välineen teoreettisen taustan että sen ominaisuuksien ja rajoitusten tuntemista.

Yksilötestin käyttöön on tarjolla koulutusta: Tutustu tuleviin koulutuksiin


Seulontamenetelmillä löydetään tarkempaa tuen tarpeen arviointia vaativat opiskelijat

NMI:n julkaisemat lukivaikeuksien arvioinnin menetelmät nuorille ja aikuisille muodostavat kokonaisuuden, joka on tarkoitettu erityisesti toisen asteen opiskelijoiden lukivaikeuksien tunnistamiseen ja arviointiin. Tavoitteena on ollut luoda kokonaisuus lukiongelmien tunnistamiseen ja niiden tarkempaan yksilölliseen arviointiin toisen asteen opintojen alkuvaiheessa, jotta saatava tieto on käytössä opintojen tukena koko opiskeluajan. Testikokonaisuus mahdollistaa arviointiprosessin, johon sisältyy lukivaikeuksien systemaattinen seulonta opiskelijaryhmissä ja esiin tulevien ongelmien tarkempi yksilöllinen arviointi.

Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille (Holopainen, Kairaluoma, Nevala, Ahonen & Aro, 2004) on perinteisin välinein toteutettava ryhmätesti, joka voidaan tehdä samanaikaisesti kokonaisille opiskelijaryhmille. Testitehtävät on suunniteltu mittaamaan opiskelijan lukemisen, oikeinkirjoituksen ja luetunymmärtämisen taitoja. Sen rinnalle on tullut päivitetty versio DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille.

Seulontamenetelmiä ei ole tarkoitettu lukiongelmien diagnosoinnin ainoaksi välineeksi, vaan työkaluksi, jonka avulla pystytään tehokkaasti tunnistamaan ne opiskelijat, joiden ongelmat näyttävät edellyttävän lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaa arviointia. Seulontamenetelmän testitulokset ohjaavatkin valikoimaan joillakin osa-alueilla heikosti menestyviä opiskelijoita tarkempaan tuen tarpeen selvittelyyn yksilötestien avulla.

Menetelmät on suunniteltu lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointiprosessin peräkkäisiksi osiksi. Jo seulontamenetelmään sisältyvistä sanelutehtävistä kertyvä tieto on erityisen tärkeää ottaa huomioon myös yksilötestausvaiheessa, koska yksilötestistö ei sisällä erillistä oikeinkirjoituksen arviointivälinettä.

Molemmat menetelmät on standardoitu valtakunnallisesti ja normiaineistot koostuvat peruskoulun 9. luokan opiskelijoista. Tämä tarkoittaa sitä, että testattavien taitojen tasoa suhteutetaan arviointivälineissä peruskoulun päätösvaiheen opiskelijoiden keskimääräiseen taitotasoon eli siihen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tasoon, jolla peruskoulusta siirrytään toisen asteen oppilaitoksiin.

Lisätiedot

Paino 0,9 kg (kilogramma)