LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4-5-vuotiaille lapsille

52,00 

Tekijät: Anne Puolakanaho, Anna-Maija Poikkeus, Timo Ahonen & Mikko Aro
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2011
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Terveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, puheterapeutit ja psykologit
ISBN: 978-951-39-4293-9
Hinta: 52 EUROA

Kuvaus

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, eli dysleksia, on oppimisvaikeuksista yleisin. Sujuvan lukutaidon oppiminen on hyvin merkityksellistä, koska myöhempi oppiminen rakentuu pitkälti luku- ja kirjoitustaidon varaan. LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmän avulla arvioidaan lukemista edeltäviä taitoja, niin sanottuja lukivalmiuksia, lapsen ollessa 31⁄2–51⁄2-vuoden ikäinen. Seulan avulla voidaan kartoittaa, ovatko lapsen lukivalmiudet ikätasoisia vai ovatko lukivalmiudet vasta alkuvaiheessaan kehittymässä.

Tutkimusmenelmä sisältää kolme osaa:
– Lukivaikeuden esiintyminen lähisuvussa
– Kirjaintuntemuksen arviointi
– Nimeämissujuvuuden arviointi

LUKIVA-arviointimenetelmä sisältää arviointiosion lisäksi ohjeita, pelejä ja harjoitteita, joita voi jakaa lasten huoltajille, ja joiden avulla lukivalmiuksia voi leikinomaisin keinoin harjoittaa lapsen normaalissa toimintaympäristössä, esimerkiksi kotona, kerhoissa tai päivähoidossa. Lukipulmia voidaan nykytietämyksen mukaan ehkäistä ja lievittää yksinkertaisten puhuttua kieltä ja kirjaintuntemusta harjoittavien leikkien ja pelien avulla. Menetelmän kehittelytyön taustalla on Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksen lukivaikeutta kartoittanut seurantatutkimushanke.

LUKIVA-arviointimenetelmän sisältö

Painettu käsikirja
Käsikirjassa esitellään yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti, miten arviointimenetelmää käytetään ja miten tuloksia tulkitaan. Käsikirjassa esitellään lyhyesti lukivalmiuksien arviointiin ja ja lukemisen taitojen ennakointiin liittyvää teoreettista ja tutkimuksellista taustaa. Käsikirjan mukana tulevat painetut tehtävätaulut, esitys- ja pisteytysohjeet, kirjaamis- ja kyselylomakkeet sekä tietoa lukivalmiuksien harjoittamisesta.

LUKIVA-arviointimenetelmän tekninen osa, jossa esitellään laaja-alaisesti menetelmän kehittelyyn liittyviä asioita sekä kirjallisuusviitteitä, on jätetty käsikirjasta pois. Sen, sekä tehtävissä käytettävät lomakkeet löydät ja voit tulostaa osoitteesta: https://materiaalit.nmi.fi/lukiva/

Lukivalmiuksien määrittämiseen käytettävä laskentaohjelma
Laskentaohjelma löytyy osoitteesta www.nmi.fi/lukiva. Kun laskentaohjelmaan kirjoitetaan lapsen saamat tehtäväpistemäärät ja muut pyydettävät tiedot, ohjelma määrittää lukivalmiusindeksin, joka kuvaa lapsen lukemiseen liittyviä valmiuksia. Ohjelma piirtää myös kuvaajan, joka havainnollistaa lapsen taitoja.

Lisätietoa:

LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4-5-vuotiaille lapsille, verkkotallennekoulutus

NMI-Bulletin 2/2012: LUKIVA:lla lukijaksi

Katso lyhyt esittely Lukivasta

Lisätiedot

Paino 0,25 kg (kilogramma)