Pragma-testi Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi

260,00 

Tekijät: Soile Loukusa
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2019
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Puheterapeutit, psykologit, erityisopettajat
ISBN: 978-951-39-7812-9
Hinta: 260 euroa

Julkaisusta järjestetään myös koulutusta:

Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi, 5.11.2020 Helsinki
Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi, 4.11.2020 Jyväskylä

 

 

Kuvaus

Pragma-testillä arvioidaan lapsen kykyä hyödyntää kontekstuaalisia vihjeitä, yleistietoa sekä sosiaalista tietämystään ilmausten merkitysten ymmärtämisessä. Pragma-testi voidaan tehdä 4–8-vuotiaille lapsille, joilla epäillään olevan vaikeutta kielen sosiaalisessa ja tilannesidonnaisessa ymmärtämisessä (esimerkiksi lapsille, joilla on autismikirjon häiriö, ADHD tai pragmaattiseen kieleen painottuva kehityksellinen kielihäiriö).

Testiä voi käyttää apuna pragmaattisen ja sosiaalisen kielen ymmärtämisvaikeuksien tunnistamisessa, kehityksen seurannassa sekä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi Pragma-testi antaa viitteitä siihen, millaisiin pragmaattisen ja sosiaalisen kielen ymmärtämisen osatekijöihin kuntoutusta kannattaa suunnata. Testi soveltuu erityisesti puheterapeuttien ja psykologien työvälineeksi. Lisäksi se soveltuu erityisopettajille, joiden oppilailla on sosiaalisen kommunikaation vaikeuksia.

Pragma-testi sisältää

  • Käsikirjan
  • Pisteytyslomakkeen
  • Kuvia
  • Ihmishahmoja (13 kpl), haravan ja niiden seisontatuet
  • 2 hevosta, 2 lehmää, 2 vuohta, 2 aitausta
  • Esinerasian, jonka kannessa on kuva

Lisätiedot

Paino 1.65 kg