KUMMI 20. Lukuteatteri – sujuvuutta ja varmuutta lukemiseen draaman keinoin

52,00 

Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti © 2022
Tekijät: Roosa Karhunen, Enni Junttila, Miia Ronimus & Jarkko Hautala
Kuvaus: Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja
Kohderyhmät: Erityisopettajat ja luokanopettajat
Taitto: Atte Palokangas
Kuvitus: Heta Vaattovaara
Paino: Yliopistopaino
ISBN: 978-952-7467-01-5

ISSN: 1459-0301
Hinta: 52 euroa

Kuvaus

Niilo Mäki Instituutin KUMMI-julkaisusarjassa esitellään oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointi-, opetus- ja kuntoutusmenetelmiä. Kirjoittajat ovat asiantuntijoita, jotka tekevät ja seuraavat oppimisvaikeusalan tutkimusta ja tuntevat erityistä tukea tarvitsevien lasten arvioinnin, opetuksen ja kuntoutuksen käytäntöjä. Heillä on kokemusta käytännön yhteistyöstä kotien ja koulujen kanssa.

Sujuva lukutaito on yksi keskeisimmistä perustaidoista, joita nyky-yhteiskunnassa tarvitaan. Lukusujuvuuden kehittyminen vaatii ahkeraa harjoittelua. Sujuvuuden kehittymisen, lukumotivaation sekä lukuharrastuksen tukemiseksi tarvitaankin innostavia pedagogisia toimintamalleja.

KUMMI 20. Lukuteatteri – sujuvuutta ja varmuutta lukemiseen draaman keinoin -oppaassa esitellään draamaan perustuva lukuteatterimenetelmä lukusujuvuuden ja -varmuuden tukemiseen. Lukuteatterissa yhdistyvät toistavan ääneen lukemisen harjoittelu, leikillisyys ja ilmaisullisuus, sekä yhteistyö- ja tunnetaitoja harjoittavan oppilasprojektin motivoivuus. KUMMI-opas on kirjoitettu osana Niilo Mäki Instituutin ReadDrama-hanketta, jossa tutkittiin lukuteatterin vaikutuksia heikkojen lukijoiden lukutaitoon ja motivaatioon. Tutkimuksen tulosten mukaan lukuteatteri on tehokas ja motivoiva tapa harjoitella lukemista.

Opas koostuu neljästä osasta. Ensimmäinen osa tarjoaa ajantasaisen katsauksen lukemaan oppimisen teoriaan ja tutkimustietoon sekä esittelee lukuteatterille keskeistä draamakasvatuksellista oppimiskäsitystä. Toinen osa tarjoaa kattavasti käytännön vinkkejä lukuteatterin suunnitteluun ja ohjaamiseen. Oppaan kolmannessa osassa ohjataan oman lukuteatterikokonaisuuden suunnitteluun. Neljäs osa sisältää lukuteatteriohjelman tuntisuunnitelmat sekä draamallisen harjoituspankin.

KUMMI 20. Lukuteatteri – sujuvuutta ja varmuutta lukemiseen draaman keinoin -julkaisu on suunnattu erityisopettajille ja luokanopettajille, jotka kaipaavat uusia ja innostavia menetelmiä oppilaiden lukusujuvuuden harjoittamiseen sekä lukuinnostuksen herättämiseen. Oppaan sisältämät lukuteatteriohjelmat soveltuvat käytettäväksi etenkin 2.–5.-luokkalaisten kanssa, mutta oppaan ohjeilla lukuteatteritoiminnan suunnitteleminen onnistuu myös muille kohderyhmille. Kummi sisältää myös 8 kappaletta tunnekortteja, joita voi lukuteatterin lisäksi hyödyntää myös muussa opetuksessa. Oppaan monistettavat lisämateriaalit ovat ladattavissa ja tulostettavissa myös verkon kautta.

Kummin avulla lukuteatterityöskentelyn aloittaminen on helppoa, vaikkei draamasta olisikaan aiempaa kokemusta!

Lukuteatterinäytelmien tekstipankki
Lukuteatteritekstipankissa on vapaasti ladattavissa erimittaisia, erikokoisille ryhmille ja eri-ikäisille oppilaille suunnattuja lukuteatterinäytelmiä. Laajempi näytelmätekstivalikoima mahdollistaa lukuteatteritoiminnan eri kohderyhmien kanssa, tai saman ryhmän kanssa useamman kerran.
https://koju.nmi.fi/lukuteatterinaytelmien-tekstipankki/

Lue lisää:
Lukuteatterissa opitaan draamakasvatuksen keinoin sujuvaa lukemista
Lukuteatteri motivoi oppilaita lukemaan mielekkäällä tavalla – oppimista tapahtuu melkein vahingossa
NMI Bulletin 1/2020 Onko lukuteatteri tehokas tapa harjoitella lukemista? Pilottitutkimuksen tuloksia ReadDrama -hankkeesta
KUMMI 20 esittely
KUMMI 20 esittely – tutkimustausta

Lisätiedot

Paino 0,6 kg (kilogramma)

Saatat myös pitää...