Lukemalla ja tekemällä: Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille

26,00 

Tekijät: Leila Kairaluoma, Timo Ahonen, Mikko Aro, Irma Kakkuri, Kirsti Laakso, Marjukka Peltonen, Kaija Wennström (toim.)
Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opettat ja muut nuorten parissa työskentelevät.
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2008
ISBN: 978-951-39-3345-6
Hinta: 26 EUROA

68 varastossa

Kuvaus

Lukivaikeuksien aiheuttamat monenlaiset oppimisen ongelmat haastavat sekä opettajat että oppilashuoltohenkilöstön. Vaikka lukivaikeus ilmiönä ei olekaan uusi, lisääntynyt tutkimustietoon antanut uusia näkökulmia sekä keinoja ja välineitä lukivaikeuksisen nuoren tukemiseen. Tämä kirja pyrkii tukemaan opettajien ja muun koulun henkilökunnan osaamista lukivaikeuksien tunnistamisessa, arvioimisessa ja opettamisessa.

Lukemalla ja tekemällä – Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille on suunnattu ammatillisten oppilaitosten opettajille, ja muille nuorten parissa työskenteleville. Kirjan tekijöiden tavoitteena on ollut, että tätä kirjaa voidaan käyttää myös käsikirjamaisesti: Lukija voi tutustua pelkästään tiettyyn lukuun, koska luvut toimivat omina kokonaisuuksinaan. Lukivaikeudesta huolimatta opiskelijat voivat oppia, menestyä ja toteuttaa unelmiaan.

Tutustu kirjan sisällysluetteloon.

ESR -rahoitteisessa -hankkeessa, joka alkoi Länsi-Suomen lääninhallituksen ja myöhemmin Opetushallituksen tukemana, edettiin kolmivaiheisesti. Vuonna 2004 valmistui Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille. Testistön tarkoituksena on seuloa ryhmistä ne opiskelijat, joiden ongelmat kaipaavat tarkempaa yksilöllistä arviointia. Tähän yksilölliseen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointiin on kehitetty Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille (2006) jatkoksi ensimmäiselle kokonaisuudelle.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa yksilöllisen tuen suunnittelua ja toteuttamista koskevia ajatuksia koottiin Lukemalla ja tekemällä – Opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille -kirjaan. Kirjassa esitetyt tukitoimet liittyvät kiinteästi lukivaikeuksien seulontamenetelmän ja yksilötestistön sisältöihin.

Lisätiedot

Paino 0,4 kg (kilogramma)