Kirjastot lukutaidon tukena

Lataa esite tästä

Koulutuksen sisällöt:
Kielellisten taitojen kehitys ennen kouluikää (n. 15 min)
Lukutaidon kehitys kouluiässä (n. 30 min)
Lukemaan oppiminen ja sen opetus nykyaikana
Lukihäiriöt ja lyhyesti myös muut oppimisen vaikeudet (45 min)
– Aikuisten lukihäiriöt
Kaksi- ja monikielisten perheiden palveleminen
– Maahanmuuttajat
– Kulttuurierot
Työpajatyöskentely (n. 60 min)
– Kirjojen valinta lukutaidon mukaan
– Koulujen ja opetussuunnitelman tukeminen
– Kirjaston palvelut maahanmuuttajaperheille
– Tempaukset/kampanjat – uusien kävijöiden tavoittaminen, lukudiplomit, kirjavinkkaus, satutunnit

Kouluttajat
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Annastiina Kettunen, FM äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava

Kettunen toimii Niilo Mäki Instituutissa Lukumummi ja -vaari -toiminnan ylläpitohankkeessa projektityöntekijänä. Kettunen on aiemmin työskennyt useassa Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja kehittämishankkeessa, kuten Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen, jossa hän on ollut kehittämässä mm. sanaston oppimista tukevaa peliä. Kettunen tutkii väitöskirjassaan edistyneiden suomenoppijoiden kielenkäyttöä.

Jalonen toimii Niilo Mäki Instituutissa Lukumummi ja -vaari -toiminnan  hankevastaavana. Lukumummit ja -vaarit ovat seniori-ikäisiä  vapaaehtoisia jotka käyvät kouluissa lukemassa lasten kanssa,  tavoitteena lasten lukutaidon tukeminen ja lukumotivaation  lisääntyminen. Jalonen vastaa myös Jyväskylässä toimivasta Oman  äidinkielen lukukerhosta, jossa maahanmuuttajalapset lukevat kirjoja  omalla äidinkielellään. Jalonen on kiinnostunut  maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen opetuksesta ja oman äidinkielen  käytön lisäämisestä arjessa ja koulussa. Jalonen kouluttaa  maahanmuuttajavanhempien kohtaamisesta, oman äidinkielen  käyttömahdollisuuksista ja maahanmuuttajaoppilaiden sanavaraston  kehittämisestä.

Koulutus on mahdollista suunnitella kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaiseksi. Koulutus voidaan järjestää tilaajan toivomassa paikassa kaikkialla Suomessa, myös videoneuvotteluyhteyksillä tapahtuva tai verkkokoulutus on mahdollinen. Koulutuksen hintaan vaikuttavat koulutuksen laajuus ja osanottajamäärä. Koulutuksen hinta esim. 4 x 45 min koulutuksena kahdella kouluttajalla alkaen 2700eur. Kysy tarjousta!

Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta