Podcast-sarja oppimisen vaikeuksista

Niilo Mäki Instituutti toteuttaa Kulttuurisäätiön tuella oppimisen vaikeuksia ja tukikeinoja käsittelevän podcast-sarjan osana juhlavuoden ohjelmaa. Niilo Mäki Instituutin tavoitteena on jo kolmenkymmen vuoden ajan ollut ymmärtää kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja lisätä tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Oppimisen vaikeuksia käsittelevän podcast-sarjan kautta haluamme tuoda esille tutkimuksen ja kliinisen kokemuksen kautta saatua tietoa kiinnostavassa muodossa ja näin tukea sekä vanhempia että ammattilaisia auttamaan oppimisen vaikeuksien kanssa eläviä lapsia ja nuoria.

Podcastissä käsitellään erilaisia oppimisen pulmia sekä sitä, kuinka lasta tai nuorta voi auttaa ja tukea vaikeiksi koettujen taitojen harjoittelussa sekä tukea positiivisen minäkuvan kehittymistä. Lisäksi podcastissä pohditaan, miltä oppimisen pulmat tai oppimiseen liittyvä ahdistus tuntuvat. Tutkimuksissa on havaittu, että vanhempien, opettajien ja muiden läheisten aikuisten antama tuki ja ymmärrys on oppimisvaikeustaustaisten lasten ja nuorten kohdalla erityisen tärkeää, ja positiiviset vaikutukset näkyvät pitkälle aikuisuuteen.

Podcastien on tarkoitus käsitellä seuraavia aiheita:

  • lukeminen ja kirjoittaminen
  • matematiikka
  • tarkkaavuus, toiminnanohjaus ja itsesäätely
  • hahmottaminen
  • motoriikka
  • haastava tai aggressiivinen käyttäytyminen
  • motivaatio
  • ahdistus ja masennus

Sarjan sisältöjä suunnitellaan parhaillaan – haluaisitko olla mukana suuntaamassa keskustelua?

Kerro meille, millaiset kysymykset sinua ovat erityisesti mietityttäneet oppimisen vaikeuksiin, oppimiseen liittyvään ahdistukseen tai käyttäytymisen haasteisiin liittyen.