SUOSTUMUS OSALLISTUA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEESEEN

Lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arvioinnin kehittäminen (LUKINO) -hanke 

Saitte lapsenne opettajalta tai erityisopettajalta viestin, jossa kerrottiin lyhyesti LUKINO-hankkeesta. Viestissä oli linkki tarkempiin tietoihin (www.nmi.fi/lukino/huoltajalle/) sekä tähän kyselyyn. Luettehan tiedot tutkimuksesta ennen tähän kyselyyn vastaamista, sillä tässä kerrotaan vain tiivistelmä hankkeen sisällöstä. Pyydämme teitä kertomaan lapsellenne tästä hankkeesta ja varmistamaan myös hänen suostumuksensa osallistua hankkeeseen.  

Lomakkeeseen vastaaminen vie noin 10-20 minuuttia. Sen ensimmäisessä osassa annatte suostumuksenne osallistua tutkimukseen. Toisessa osassa kysytään tutkimuksen kannalta tärkeitä taustatietoja. Kyselyn tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään ainoastaan tutkimusryhmässä. Vastaattehan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon päästä viestin saamisesta.  

TUTKIMUSSUOSTUMUS 

Olen perehtynyt tämän hankkeen tarkoitukseen ja sisältöön, kerättävän aineiston käyttöön, tutkittaville (lapsille) aiheutuviin mahdollisiin haittoihin sekä tutkittavien oikeuksiin ja vakuutusturvaan. Olen saanut riittävät tiedot tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä. Olen saanut linkin tiedotteeseen tutkimuksesta sekä tietosuojailmoitukseen.  

Olen puhunut tutkimuksesta lapseni kanssa ja varmistanut, että hän haluaa olla mukana tutkimuksessa. Olen ymmärtänyt, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa ilmoittaa, että minä tai lapseni emme enää halua osallistua tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä ei aiheudu minulle eikä lapselleni kielteisiä seuraamuksia. Keskeyttämiseen asti kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan edelleen hyödyntää tutkimuksessa. 

ilmoittatuminen on päättynyt!